Nieuws

Opzegging huur het Klooster door Lumens leidt tot onderzoek naar andere mogelijkheden

Lumens heeft aangegeven de huur op te willen zeggen van Het Klooster, waarvan wij sinds oktober 2016 de activiteiten en exploitatie hebben overgenomen van de gemeente Waalre. Het ambitieuze plan van Lumens, met de bedoeling om Het Klooster te behouden voor de verenigingen en de activiteiten in Het Klooster uit te breiden, blijkt niet haalbaar te zijn. Dit tot teleurstelling van de Gemeente Waalre en Lumens. Gemeente Waalre gaat samen met Lumens op zoek naar een oplossing voor de toekomstige huisvesting van de verenigingen en gebruikers van Het Klooster.

 

De gemeenteraad van Waalre besloot in november 2014 om Het Klooster te verkopen, tenzij partijen zich meldden met een businessplan voor een kostendekkende exploitatie van Het Klooster. Lumens diende eind 2015 een businessplan in dat voldeed aan alle criteria, en dat goed aansloot op de visie van de gemeente Waalre op de samenleving. Het plan bood het Waalrese verenigingsleven in Het Klooster een toekomst.

Exploitatie niet haalbaar

Lumens kwam met het voorstel om commerciële en maatschappelijke activiteiten toe te voegen aan Het Klooster, zodat de kosten van de huur van het gebouw en de kosten om de activiteiten mogelijk te maken, gedekt werden. In oktober 2016 werd Het Klooster overgedragen aan Lumens. Het afgelopen jaar is echter gebleken dat de beoogde duurzame commerciële exploitatie voor Het Klooster op basis van de oorspronkelijke plannen van Lumens niet te realiseren is. Zo zijn de plannen om een restaurant te openen onder de vlag van Stichting Robin Hood niet meer haalbaar, vallen de inkomsten uit zaalverhuur en horeca tegen, terwijl veel personeelskosten moeten worden gemaakt om Het Klooster open te kunnen houden.

Daarom wil Lumens de huur opzeggen, tot teleurstelling van de gemeente Waalre. “Wij zijn overvallen door deze onverwachte opzegging van de huur door Lumens, zeker omdat de plannen veelbelovend waren voor de toekomst van Het Klooster en de verenigingen. Dat is ook de reden geweest om in te stemmen met de exploitatie door Lumens. Het is teleurstellend dat de plannen niet haalbaar blijken en dat we opnieuw op zoek moeten naar oplossingen voor het verenigingsleven. Wij vinden het erg belangrijk dat het verenigingsleven zekerheid krijgt als het gaat om het voortzetten van haar activiteiten. De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de Waalrese gemeenschap en Het Klooster vervult hierin een belangrijke rol.”

Ook Lumens betreurt de ontstane situatie. “We zien de grote waarde van Het Klooster voor de Waalrese samenleving. Daarom hebben we op ondernemende wijze de exploitatie voor onze rekening willen nemen, maar de uitgangspunten in ons businessplan voor Het Klooster zijn te optimistisch gebleken. We zeggen de huur op, maar helpen mee bij het zoeken naar een alternatief.”

Nieuwe mogelijkheden

Gemeente Waalre gaat samen met Lumens op zoek naar een oplossing voor de toekomstige huisvesting van de verenigingen en gebruikers van Het Klooster. Lumens heeft toegezegd tot 1 juli 2018 alle activiteiten in Het Klooster zoals gepland door te laten gaan. Ondertussen voert de gemeente intensieve gesprekken met onder andere Lumens om een oplossing te vinden voor de verenigingen en de mogelijkheden voor Het Klooster te onderzoeken.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Martijn Arts, Manager Communicatie & Sales bij Lumens. Per email: m.arts@lumenswerkt.nl of bel met 06 – 51 60 99 26.

Ga naar Nieuwsoverzicht