Dec. 2022 – Hoe ziet Lumens er nu uit?

In de zomer van 2022 informeerden we ons netwerk middels deze mailing over de ‘kanteling’ die Lumens aan het maken was: een kanteling naar een organisatiestructuur en werkwijze die passen bij een samenleving waarin de inwoner écht centraal staat. Eind 2022 zijn we gestart met deze nieuwe manier van werken en we laten graag zien hoe Lumens er nu uitziet:

Dichtbij de inwoners en samenwerkingspartners in ons werkgebied werken we met 20 multidisciplinaire teams gebiedsgericht aan onze opdrachten. Deze multidisciplinaire teams worden vraaggericht ondersteund door 6 expertiseteams. Dit maakt ons optimaal flexibel in het op maat beantwoorden van de lokaal heersende maatschappelijke vraagstukken.

De multidisciplinaire teams worden ondersteund door 2 organisatieonderdelen:

  • Bedrijfsvoering: neemt meer nevenliggende werkzaamheden, die niet direct met inwoners te maken hebben, uit handen.
  • Netwerk & Innovatie: met gebiedscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de opdrachten in ons werkgebied. Daarnaast richt dit onderdeel zich op data-gestuurde doorontwikkeling van ons aanbod op basis van de informatie uit de gebiedsagenda’s. Deze gebiedsagenda’s worden in samenwerking met inwoners en lokale stakeholders binnen het kader van de opdrachten gemaakt.

Met zelforganisatie van de sociale teams als uitgangspunt is onze topstructuur ook aangepast. De managementlaag bestaat nu uitsluitend uit 3 MT-leden en een bestuurder, ondersteund door een bestuurssecretaris. Vanuit de ambitie om zowel intern als ook extern ontschot te werken kunnen verbindingen vanaf nu worden gelegd vanuit alle lagen van de organisatie. Zo kun je in contact zijn met onze bestuurder, met een MT-lid of met een gebiedscoördinator, maar zullen ook onze sociale professionals zelf vaker op de lijn komen.

Heb je vragen over hoe Lumens er nu uitziet, over wat betekent in bijvoorbeeld ons werk voor inwoners en in onze samenwerkingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.