Strategische thema’s 2024-2026

Lumens adresseert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 4 strategische thema’s:

Armoede & Meedoen

Talentontwikkeling & Jeugd

Opvoeding & Gezin

Veilige omgeving & Tolerantie

 

We zetten ons in voor mensen die hierin extra ondersteuning kunnen gebruiken. We doen dit op maat, lokaal en dichtbij de inwoners waarvoor wij werken.
Meebewegend met de actualiteiten zetten we in 2024 – 2026 opnieuw extra in op Armoede & Meedoen. Daarnaast ontwikkelen we samen met onze partners in het sociaal domein programmalijnen op urgente thema’s als mentale gezondheid van jongeren.
Wil je meer weten over onze organisatiestrategie, strategische thema’s, of gewoon eens sparren over mogelijke oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken? Neem dan contact met me op.

 

Jacqueline Vonk
Bestuurder

j.vonk@lumenswerkt.nl
06 – 130 52 833