Gedragscode

In ieder contact met klanten, partners, opdrachtgevers en leveranciers willen we duidelijk maken wat we beloven. Goed en integer handelen staat daarbij voorop. Voor ons heeft dit alles te maken met normen, waarden, respect en met oog hebben voor de belangen van klanten, collega’s, partners en leveranciers.

Lumens heeft haar richtlijnen hiervoor vastgelegd in een gedragscode. Deze gelden voor alle medewerkers, bestuur en Raad van Toezicht en voor iedereen die optreedt namens Lumens. Ze helpen ons bij het realiseren van de kwaliteit die onze klanten en de samenleving van ons mogen verwachten en die past bij onze professionele normen. En om ons werk met beter resultaat en meer vertrouwen te kunnen doen.

De volledige versie van onze gedragscode vind je hier.