Jaarverslag 2021

EEN VEERKRACHTIGE ORGANISATIE IN EEN NIEUWE WERKELIJKHEID

Hieronder vindt u de jaarcijfers van 2021 met bijbehorende stukken.

Jacqueline Vonk (bestuurder Lumens) kijkt in haar Bestuursverslag terug op een pittig jaar met zorg voor de samenleving, maar ook met trots op de professionals van Lumens:

“De slijtageslag van de pandemie was voelbaar bij onze professionals en bij inwoners. Het steeds weer meebewegen met wisselende richtlijnen en opnieuw de balans moeten vinden in werk en privé bleef veel vragen van ons allemaal.

Maar ook in 2021 hebben we ons werk kunnen continueren. En ook al heeft dit een beroep gedaan op onze creativiteit en inventiviteit om de verbinding die we voelen met de inwoners waarvoor we werken vast te kunnen houden, we zijn er blijven staan voor hen die onze ondersteuning nodig hebben. Als netwerkorganisatie die samen met onze partners en opdrachtgevers de schouders eronder bleef zetten. Die zichtbaar aanwezig bleef in de sociale basis om de impact van de pandemie zo laag mogelijk te houden voor inwoners, om steeds oog te blijven houden voor de mensen die hier extra door geraakt worden en te bouwen aan sociale veerkracht. Als lerende, veerkrachtige organisatie hebben we samen met de nieuwe werkelijkheid leren omgaan.”

Volledige Jaarrekening

Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Bestuur

Jaarverslag Inwonersraad

Jaarverslag Klachtencommissie

Overzicht beloningen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Bestuur

Wilt u hierop reageren of wilt u hierover graag een keer persoonlijk met Jacqueline in gesprek gaan? Misschien wilt u graag voorgaande jaarverslagen inzien? Stuur dan een bericht naar communicatie@lumenswerkt.nl.