Certificeringen

 

Stichting Lumens is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht gegevens via een standaardformulier op de website te publiceren. Hier open je het standaardformulier over het jaar 2022.

Als welzijnsorganisatie zijn we NVVK gecertificeerd, onderschrijven we de gedragscode van de NVVK en bieden we in samenwerking met onze partners en opdrachtgevers schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk aan.

Lumens is ISO gecertificeerd. Dit betekent dat we ons werk met en voor inwoners transparant maken en de werkprocessen borgen zodat niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Door dit proces blijven we voor elkaar, voor de mensen waarvoor we werken, voor onze partners en in het hele sociale domein een goede kwaliteit leveren en zijn we herkenbaar in onze kwaliteit van werken. Meer over de normen van ISO leest u hier.

Lumens heeft de hoogste trede (3) op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat Lumens op een duurzame wijze een maximale bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende Instelling blijkt dat Lumens ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Meer over de PSO lees je hier.