Klachten

We doen ons uiterste best om er voor jou te zijn met inspiratie en een helpende hand. En toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Eerst een klachtgesprek

Iedereen die onvrede of een klacht heeft over Lumens of een van onze medewerkers kan een gesprek aanvragen. We nemen je onvrede serieus, gaan hierover in gesprek én geven duidelijkheid over de wijze van afhandeling. Ben je ontevreden over een medewerker, bespreek dit dan eerst met de medewerker zelf. Heeft dit niet het gewenste effect of wil je om een andere reden je klacht liever met iemand anders bespreken, dan kun je een klachtgesprek aanvragen met een afvaardiging van het team. De medewerker verstrekt je de benodigde gegevens hiervoor.

Toch melden bij de klachtencommissie

Je kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. De klacht wordt in behandeling genomen als je klant bent van Lumens of als je betrokken bent bij een klant van Lumens en je gegevens bij ons bekend zijn.

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordiging vanuit de organisatie, medewerkers en klanten. In het klachtenreglement is vastgelegd hoe de klachtencommissie haar werk doet. De procedure van de klachtencommissie duurt zeven weken.

Ook als de klacht betrekking heeft op onderdelen als Dynamo, Dynamo Jeugdwerk, Eindhoven Doet, Speelpark de Splinter, Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie of andere projecten van Lumens, kun je een klacht indienen. Medewerkers en vrijwilligers van Lumens kunnen eveneens bij de klachtencommissie terecht.

Wil je een klacht melden?

Vul dan dit klachtenformulier in en stuur dit naar klacht@lumenswerkt.nl.

Meer informatie over klacht- tuchtrecht vind je hier.