Jaarverslag 2022

JACQUELINE VONK (BESTUURDER LUMENS) KIJKT IN HAAR BESTUURSVERSLAG TERUG OP 2022:

 

In een samenleving die steeds verandert, beweegt Lumens mee zodat we aangehaakt blijven bij de steeds veranderende maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze basisgedachte heeft Lumens in 2022 de organisatie ‘gekanteld’ naar een organisatiestructuur die past bij een samenleving waarin de inwoner echt centraal staat. Deze kanteling, die plaatsvond in 2022, resulteert in een nieuwe manier van werken waarbij we de vraag van de inwoner als uitgangspunt nemen in onze hele dienstverlening.

In 2022 hebben de medewerkers van Lumens zich bijzonder veerkrachtig getoond en daar ben ik als bestuurder bijzonder trots op. De flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid van alle collega’s is het echte goud van Lumens.

In 2023 zal het aantal crises naar verwachting niet verminderen. Dat betekent dat opnieuw en voortdurend een beroep zal worden gedaan op de veerkracht van inwoners, opdrachtgevers en medewerkers. Ook in 2023 zal Lumens zich hard blijven maken voor een sociaal veerkrachtige samenleving. Ik heb er alle vertrouwen in dat de medewerkers van Lumens samen met onze partners in welzijn én zorg in 2023 opnieuw impact gaan creëren voor de inwoners voor wie wij werken.

Volledige Jaarrekening

Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Bestuur

Jaarverslag Inwonersraad

Jaarverslag Klachtencommissie

Overzicht beloningen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Bestuur

Wilt u hierop reageren of wilt u hierover graag een keer persoonlijk met Jacqueline in gesprek gaan? Misschien wilt u graag voorgaande jaarverslagen inzien? Stuur dan een bericht naar managementassisent@lumenswerkt.nl.