Goed bestuur

Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die ons werk draagt omdat dit direct raakt aan het persoonlijke leven van mensen. Deze verantwoordelijkheid vereist goed bestuur.

 

Daarom staan we uitdrukkelijk stil bij ‘goed bestuur’: een verzameling uitgangspunten die leidend zijn voor ons handelen als persoon en als organisatie. We geven hier invulling aan in de inrichting van de organisatie, de manier waarop wij kwaliteitsbeleid vormgeven, in onze communicatie en in ons handelen. En met ‘ons’ bedoelen we echt iedereen werkzaam bij Lumens: van professional op de werkvloer, management, tot Raad van Toezicht.

Bovendien werken we met geld van de samenleving en zijn we verantwoordelijk voor een goede besteding hiervan met bijbehorende transparante verantwoording. Dit doen we onder meer door publicatie van onze jaarcijfers.

Jacqueline Vonk
Bestuurder

j.vonk@lumenswerkt.nl
06 – 130 52 833