Nieuws

Verslag Raad van Toezicht bijeenkomst 30 juni 2017

Dialoog over visie, strategie en ambities

In de vergadering van 30 juni heeft de Raad van Toezicht met de bestuurder gesproken over de ontwikkeling van de visie, strategie en ambities waarop Lumens van betekenis is en blijft voor de samenleving. De in- en externe haalbaarheid en wenselijkheid zijn belangrijke bouwstenen voor de onderlinge dialoog, die verder vervolg krijgt na de zomerperiode.

Toekomstscenario’s

De Raad van Toezicht heeft zich door de audit- en kwaliteitscommissie laten informeren over de voortgang van de afspraken welke met de bestuurder zijn gemaakt. Zo is met de auditcommissie uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen en diverse toekomstscenario’s voor de projecten Het Klooster, Robin Hood en het kantoorpand Don Bosco. Voor de RvT-vergadering van september heeft de kwaliteitscommissie de kwaliteitsmedewerker en manager Mensen en Middelen uitgenodigd om de visie op kwaliteit, het kwaliteitssysteem van Lumens en de kwaliteit van vakmanschap toe te lichten.

Toezicht in allianties

Coöperatie Jeugd Veilig Verder, het samenwerkingsverband van Lumens en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), is inmiddels voortvarend aan de slag in de regio Eindhoven en Arnhem. De missie van de coöperatie is om jeugd vanuit talent en een veilige omgeving toekomstperspectief te bieden. Kwaliteit en veiligheid zijn dan ook belangrijke pijlers binnen de governance van deze nieuwe alliantie Jeugd Veilig Verder. ‘Goed toezicht’ op deze thema’s heeft binnen dit nieuwe samenwerkingsverband  dan ook de expliciete aandacht van de Raad van Toezicht. Vandaar dat in maart jl. een tijdelijke governance commissie is ingesteld die dit thema invulling geeft samen met de collega-toezichthouders van JBRA. Een agenda voor een vervolgafspraak is opgesteld en de vervolgafspraak met beide commissies is gepland.

Strategiedag RvT, bestuurder, OR, MT

Op vrijdag 2 juni heeft een gezamenlijke strategiedag plaatsgevonden waar OR, RvT, MT en bestuurder met elkaar hebben nagedacht over de vraag hoe intern zeggenschap op een eigentijdse manier invulling kan krijgen binnen de governance van Lumens en waarom dit relevant en van waarde is voor medewerkers en belangenhouders. Naast de inhoudelijke inspiratie was de dag vooral een eerste aanzet om het thema te verkennen, agenderen en om nader kennis te maken met elkaar en de rol en verantwoordelijkheid van ieder gremium binnen dit samenspel. Het thema zal de komende periode op de agenda blijven staan en vraagt om nadere uitwerking.

Avond van de Dialoog #2017

Op 21 september 2017 vindt de vierde avond van de Dialoog plaats. Deze avond biedt de Raad van Toezicht een eigentijdse manier om met belangenhouders in gesprek te gaan. Een ontwikkeling die ook vanuit de NVTZ wordt gestimuleerd. De Avond van de Dialoog welke de RvT jaarlijks organiseert staat dit jaar in het teken van klantzeggenschap en de manier waarop de behoeften van cliënten fundamenteel een plaats kunnen krijgen binnen de governance van organisaties in het lokaal sociaal domein. De opening van de avond start met een inspiratiespeech van prof. dr. ir. Gert van Dijk. Lees meer over de Avond van de Dialoog op www.avdd2017.eventbrite.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht