Nieuws

Een nieuw recept voor Robin Hood

Op 15 maart hebben Lumens, de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven en diverse horecabedrijven uit de regio afspraken gemaakt met Robin Hood Eindhoven om er gezamenlijk voor te zorgen dat mensen in een kwetsbare positie een kans krijgen om (weer) aan het werk te gaan. Door deze samenwerking kunnen jaarlijks 20 leerlingen starten met een leerwerktraject bij Robin Hood en krijgen zij na het behalen van hun diploma gegarandeerd een arbeidscontract bij een van de deelnemende horecabedrijven.

Perspectief door werk 

Robin Hood Eindhoven is een horecaformule die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt. Met een vernieuwd lesprogramma leren zij het vak van kok of bediening en doen tegelijkertijd werkervaring op in de restaurants van Robin Hood -Het Cruydenhuisch, Caffee Allee en Broeinest Caffee- en bij partner horecabedrijven. Binnen een periode van een jaar beheersen zij de kneepjes van het vak en zijn zij klaar voor een baan in een regulier bedrijf. De volgende horecabedrijven zijn partner van Robin Hood en bieden de leerlingen een contract aan:

 • Van der Valk Eindhoven
 • Javaans Eetcafe
 • Inntel Hotel
 • de Zwaan in Son
 • Pullman Hotel
 • Gemeente Eindhoven
 • Novotel
 • Brasserie ‘t Zusje Eindhoven
 • De Kempervennen
 • Radio Royaal
 • Hanos

 

Rick Polman, Van der Valk Hotel Eindhoven: “Wij als Van der Valk Hotel Eindhoven zijn een familiebedrijf. We zorgen voor elkaar en voor onze medewerkers, ook voor de wat zwakkeren die extra ondersteuning nodig hebben. We vinden dat iedereen kan en mag meedoen en zijn er trots op dat onze structurele behoefte aan kwalitatief goede collega’s voor een deel door Robin Hood kan worden ingevuld”. Voor alle horecapartners geldt dat een aantrekkende regio zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Behalve een sociale overweging hebben de bedrijven deze mensen simpelweg hard nodig.

Intensivering van de samenwerking

Het is niet altijd gemakkelijk om de mensen te bereiken voor wie deze leerwerktrajecten bedoeld zijn. Door intensieve samenwerking met de gemeente Eindhoven en WIJeindhoven zal de instroom van nieuwe leerlingen worden bespoedigd. WIJeindhoven gaat een inspanningsverplichting aan; de generalisten komen veel in contact met mensen voor wie dit traject een nieuwe kans kan betekenen. De generalisten zullen dit leerwerktraject met inwoners bespreken en wanneer het passend blijkt, hen motiveren deel te nemen. “WIJeindhoven verbindt zich aan dit leerwerktraject omdat het inwoners, die geen grote kans op de arbeidsmarkt hebben, weer perspectief geeft op een reguliere baan en een nieuw netwerk”, aldus Jeanny van de Berg, bestuurder van WIJeindhoven.

De gemeente Eindhoven is bereid om een deel van de kosten van de leerwerktrajecten te financieren. Wethouder Staf Depla ziet het proces van mensen zoeken, vinden, inspireren om mee te doen en daadwerkelijk mee te laten doen als een trein waar alle losse wagons aan worden gekoppeld. “Het is goed om vanavond te zien dat zoveel horecapartners zich aansluiten bij dit initiatief. In de vorm van het aanbieden van stages, advies over exploitatie, gezamenlijke inkoop en uiteindelijk het aanbieden van een baan.” De trajecten worden naast de bijdrage van de gemeente ook gefinancierd uit de opbrengst van de Robin Hood restaurants. “Lumens heeft de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd, waarbij Van der Valk Hotel Eindhoven en leveranciers zoals Hanos ons met raad en daad hebben bijgestaan. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk”, aldus Jos van Nunen bestuurder Robin Hood en Lumens.

Opleiding vernieuwd

Dit jaar heeft Lumens bovendien een geheel nieuw opleidingstraject gerealiseerd. Door een modulaire opbouw kunnen leerlingen gedurende het jaar continu instromen. Leren en werken worden afgewisseld in de vorm van opdrachten, excursies en een stage. Alle leerlingen beginnen in wijkrestaurant Het Cruydenhuisch en stromen vervolgens door naar Caffee Allee of Broeinest Caffee. Wanneer ze daar klaar voor zijn, gaan zij twee maanden op stage bij een extern horeca bedrijf, waarbij kennismaken met elkaar een grote rol speelt. Bij wederzijdse tevredenheid leidt dit tot een arbeidscontract. Jaarlijks is er plek voor 40 leerlingen. De leerwerkplekken zijn zowel voor inwoners uit Eindhoven als uit de regio. Het nieuw op te zetten restaurant in Het Klooster in Waalre zal met name in de regionale vraag gaan voorzien.

Door de samenwerking met de partners is Robin Hood verzekerd van instroom en financiering van voldoende nieuwe leerlingen, zijn de leerlingen verzekerd van een eerste baan in de horeca en krijgen de horecapartners zeer gemotiveerde én bijzondere werknemers in dienst; een win-win situatie voor alle betrokkenen. Jos van Nunen: “Het is bijzonder dat al deze partijen zich samen sterk maken om mensen die nu aan de zijlijn staan, weer een plek te geven in onze maatschappij.” Om dit te onderstrepen ontvingen alle partners een ‘Partner van Robin Hood’-trofee, ontworpen en met de hand vervaardigd door designer Frits Stam (www.vanalleswatontwerp.nl).

Ga naar Nieuwsoverzicht