Nieuws

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING 15 t/m 21 nov.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Deze hele week wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Hanna van den Brule, onze eigen projectmedewerker bij Regionale Aanpak Kindermishandeling hierover:

Kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt en het is dichterbij dan je denkt!
Bijna 120.000 kinderen hebben jaarlijks te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan we fysieke en psychische mishandeling of verwaarlozing of seksueel geweld of misbruik.

Voorlichting, webinars, livestream en workshop
RAK vraagt deze week extra aandacht voor dit onderwerp door middel van voorlichting op scholen en webinars voor ouders en jeugdprofessionals over sexting, sextortion en grooming.

Ook is de film ‘Het verhaal van SAHAR ‘ te zien. Sahar is zelf jarenlang mishandeld door haar ouders en mishandelt ook haar eigen kinderen. Hoe heeft Sahar dit patroon weten te doorbreken? Via een livestream kun je een panelgesprek volgen waarin ouders (waaronder Sahar) hun verhaal vertellen en wat wij als professional daarvan kunnen leren.

Wil je meer informatie of aanmelden? Kijk op onze website voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten.

RAK
RAK (Regionale Aanpak Kindermishandeling) heeft als doel om – samen met regionale partners – kindermishandeling te voorkómen of de schade daarvan zoveel mogelijk te beperken. Dat doen wij door middel van voorlichtingen en workshops aan jeugdprofessionals of vrijwilligers, het samenbrengen van aandachtsfunctionarissen (themabijeenkomsten) en het leggen van verbanden tussen organisaties die werken met kinderen, ouders of gezinnen.

 

 

Ga naar Nieuwsoverzicht