Nieuws

Vroege aanpak schulden voorkomt erger

In ‘gewone tijden’ heeft gemiddeld 1 op 3 huishoudens betalingsachterstanden. Dat is niet altijd een probleem, maar kan het wel worden wanneer een huishouden structureel betalingsachterstanden houdt. Om structurele betalingsachterstanden te voorkomen is per 1 januari 2021 de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden een wettelijk taak voor gemeenten geworden. Schuldhulpverleners van Lumens werken met gemeenten samen om schulden zo vroeg mogelijk te signaleren en te voorkomen. Vanwege de gevolgen van corona is hier extra aandacht voor.

Gemeenten zijn aan zet om betalingsachterstand in een vroeg stadium te signaleren en verplicht om daarover afspraken te maken en met schuldeisers van vaste lasten, zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningcorporaties. Ook moeten zij alle signalen van betalingsachterstanden die zij ontvangen opvolgen.

Inwoners benaderen in geval van betalingsachterstanden

Schuldhulpverleners en budgetcoaches werken samen om inwoners te helpen bij het voorkomen van grotere schulden. Dit doen zij door contact op te nemen met bewoners van wie bekend is dat zij één of meer betalingsachterstanden hebben. Deze inwoners ontvangen in eerste instantie een brief waarin hen hulp wordt aangeboden voor het oplossen van hun geldzorgen. Wanneer er sprake is van meerdere achterstanden, gaat een medewerker van Lumens bij de inwoner langs voor een huisbezoek. Het doel van deze bezoeken is altijd om samen te zoeken naar een oplossing en erger te voorkomen.

“Geldproblemen kunnen ons allemaal overkomen. Maar vaak schamen mensen zich hiervoor. De geldzorgen schuilen dan spreekwoordelijk achter de voordeur. Wij zijn er om hulp te bieden. Bijvoorbeeld door samen de post te openen, wanneer dit lastig is. Maar ook bij het invullen van formulieren of bij contact met schuldeisers,” vertelt Marcel Bakker, schuldhulpverlener bij Lumens.

schuldhulpverlening Lumesn Marcel Bakker, schuldhulpverlener bij Lumens

Zelf hulp vragen om erger te voorkomen

Inwoners kunnen ook zelf contact met ons opnemen. Hoe eerder een budgetcoach of schuldhulpverlener mee kan denken over een oplossing, hoe beter zij samen met inwoners de geldzorgen kunnen beperken. Geldzorgen zijn niet alleen een praktisch probleem, ze zorgen vaak voor spanningen in een gezin. Mensen liggen er wakker van. Die spanningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten en andere problemen. Ook daarom is het belangrijk er op tijd bij te zijn. Naast individuele ondersteuning kunnen inwoners bij Lumens ook terecht voor cursussen over budgetteren en financiën, zodat zij leren om achterstanden vóór te blijven.

Zorgen over geldzaken?

Inwoners die zich zorgen maken om hun geldzaken, kunnen contact opnemen met Lumens via 040 219 33 00. De hulp is gratis en vrijblijvend.

Ga naar Nieuwsoverzicht