Nieuws

VROEGE AANPAK SCHULDEN VOORKOMT ERGER

Lumens in Best, Son en Breugel en Gemert-Bakel 18-10-2021

Gisteren was het Wereldarmoededag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor stille armoede. Want armoede is vaak niet zichtbaar. Iemand in je directe omgeving kan heel gemakkelijk financiële zorgen hebben zonder dat jij dit weet. In Best, Son en Breugel en Gemert-Bakel zet Lumens samen met de gemeentes, woningcoöperaties, aanbieders van energie en water en zorgverzekeraars proactief in op preventie schulden en het voorkomen van armoede.

In ‘gewone tijden’ heeft gemiddeld één op drie huishoudens al betalingsachterstanden. Nu door corona mensen inkomsten verliezen, neemt de kans op geldzorgen toe. Een keer een rekening te laat betalen, heeft meestal geen grote gevolgen. Maar wanneer een huishouden betalingsachterstanden houdt, zorgt dit voor problemen. Om dit te voorkomen is per 1 januari 2021 de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Schuldeisers van vaste lasten, zoals zorgverzekeraars, woonbedrijven en energieleveranciers moeten betalingsachterstanden melden. Hierdoor kan tijdig passende hulp worden geboden.

Een medewerker van Lumens neemt contact op met inwoners van wie bekend is dat zij betalingsachterstanden hebben. Dit kan via een brief, een mail of een huisbezoek. Het doel is altijd om samen te zoeken naar een oplossing voor de betalingsachterstanden en erger te voorkomen. Inwoners kunnen ook zelf contact opnemen wanneer zij zich zorgen maken over hun financiële situatie.

Achterstanden voorkomen

Geldzorgen veroorzaken vaak spanningen. Mensen liggen er wakker van. Die spanningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten en andere problemen. Ook daarom is het belangrijk er op tijd bij te zijn. En zo weer rust te brengen in de situatie. Naast individuele ondersteuning kunnen inwoners ook terecht voor cursussen over budgetteren en financiën, zodat zij leren om achterstanden vóór te blijven.

Ken jij iemand met zorgen over geldzaken?

Verwijs hen dan door naar Lumens: 040 219 33 00.  Zo kunnen we er samen voor zorgen dat mensen blijven staan en ook op de langere termijn tegen een stootje kunnen. Want dát is sociale veerkracht.

Ga naar Nieuwsoverzicht