Nieuws

Verslag bijeenkomst Raad van Toezicht – 26 februari 2016

Vertrek Yvo Kortmann
Yvo Kortmann heeft op 26 februari voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht te kennen gegeven dat hij per 1 maart 2016 zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht neerlegt. De wijze waarop Yvo Kortmann zijn toezichthouderschap wenst in te vullen matcht onvoldoende met de wijze waarop RvT en bestuurder met elkaar toezicht en bestuur invullen.

Toekomst RvT
Per 1 april nemen Henny Houben (voorzitter) en Igor van Hooff (lid) afscheid van de RvT omdat de formele zittingsperiode van 2 termijnen dan afloopt. Vanaf dat moment gaat de RvT verder in een nieuwe samenstelling. Vooralsnog is dat met de vier zittende leden. Pieter Vergroessen vult tijdelijk het voorzitterschap in. De RvT buigt zich de komende periode over de aanpak om te komen tot een evenwichtige en complete samenstelling.

Naast een nieuwe richting voor Lumens gaat ook de RvT een nieuwe fase in. De RvT vindt het een natuurlijk en logisch moment om de komende tijd aan de slag te gaan met een aantal actuele vraagstukken. Tijdens de Strategiedag op 20 mei a.s. zal dan ook het thema rondom innovatie in toezicht en de vraag hoe deze ontwikkelingen ingebed kunnen worden in de RvT en tussen RvT en de bestuurder van Lumens.

Allianties
Lumens is volop in beweging en transformeert van breed georiënteerde organisatie naar dé specialist voor jeugd en buurten. Naar een sociale onderneming, die zich met eigentijdse concepten richt op het creëren en benutten van kansen. Het past bij deze beweging om in nieuwe netwerken te bewegen en samen met andere innovatieve partners uit zowel het sociaal domein als het bedrijfsleven op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen.

Op basis van dit uitgangspunt heeft Lumens inmiddels kennisgemaakt met diverse interessante partners. De samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk is daar een voorbeeld van. Lumens en Bijzonder Jeugdwerk vinden elkaar op de inhoud en de gezamenlijke drijfveer om tot nieuwe en disruptieve oplossingen te komen binnen de aanpak voor jeugd. Niet het systeem is leidend, maar juíst het belang van jeugd en hun ouders staat voorop. Niet het organisatiebelang is het primaire doel maar juist de uitdaging om op te gaan in nieuwe netwerken en onderdeel te zijn van interessante verbindingen en projecten.

De Raad van toezicht juicht deze alliantiestrategie zeer toe. Het biedt een vernieuwend en inspirerend aanbod door verbinding tussen het aanbod in de 1e en 2e lijnszorg. Daarbij is gevraagd om oog te blijven houden voor tijdig betrekken van de RvT wanneer de vorm van de alliantie daar om vraagt. Ook is blijvend aandacht nodig om de allianties met het vernieuwende aanbod te laten aansluiten op de vraag en tempo van opdrachtgevers en bovenal antwoord is op de vraag van de jongeren.

Animo
Animo is een zelfstandig opererend bureau en maakt onderdeel uit van Lumens. Animo richt zich met een vernieuwende visie en aanpak op inzetbaarheid van medewerkers in plaats van het traditionele HRM-proces. De coaches van Animo zijn werkzaam binnen Lumens maar ondersteunen daarnaast inmiddels veel organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Zuid Nederland. De coaches van Animo richten zich op het welzijn van medewerkers en begeleiden hen bij het veranderen van hun gedrag. Praktisch en pragmatisch, puur resultaatgericht.

Zowel voor Lumens als voor haar externe opdrachtgevers heeft de werkwijze van Animo haar toegevoegde waarde bewezen.
De Raad van toezicht van Lumens is zeer enthousiast over het concept Animo en wenst de medewerkers die actief zijn met betrekking tot de verdere doorontwikkeling daarbij veel succes toe.

Ga naar Nieuwsoverzicht