Nieuws

Verslag bijeenkomst Raad van Toezicht – 11 december 2015

De Raad van Toezicht van Lumens laat je graag zien waar zij zich mee bezighouden. Daarom maken zij van elke vergadering een verslag dat op deze website wordt gepubliceerd.

Op 11 december vond de vergadering van de Raad van Toezicht plaats. Een moment aan het eind van het jaar om terug te kijken en vooruit te blikken. Afgelopen jaar stond in het teken van het ontwikkelen, uitwerken en vormgeven van de nieuwe strategie ‘Licht uit, Spot aan’ met een nieuwe focus die is gericht op Jeugd en Buurten. De filosofie ILW (Inspireren, Lleren, Werken) is daarbij de onderlegger. De nieuwe strategie is vormgegeven in 9 eigentijdse concepten. Zo anticipeert Lumens op de actuele ontwikkelingen in het sociaal lokaal domein en blijft Lumens waarde toevoegen om toe te werken naar een zelfstandig bestaan voor mensen. Op 27 november jl. is tijdens de gezamenlijke Strategiedag van Raad van Bestuur, Management Team en  Raad van Toezicht uitgebreid stil gestaan bij het veranderprogramma, vervolgstappen en bijbehorende informatievoorziening rondom de voortgang van het transitieproces en jaarplan. Een waardevolle bijeenkomst en overlegvorm die de  Raad van Toezicht ook graag in het nieuwe jaar voortzet.

Verder stelde de Raad van Toezicht de begroting voor 2016 vast. Een begroting waarbij bewust is gekozen voor investeren in de toekomst zonder daarbij een beroep te moeten doen op anderen. Het weerstandsvermogen ligt tussen de 5%-10% en sluit aan bij de geldende norm. Investeren in vernieuwing en daarmee de toekomst is van groot belang gezien het meerjarenperspectief wat Lumens geformuleerd heeft in haar nieuwe strategie “Licht uit, Spot aan” 2015-2018.

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw lid toe tot de Raad van Toezicht: Jaap van der Pol. De Raad van Toezicht heet hem van harte welkom en kijkt uit naar zijn toevoeging van zijn kennis, expertise en persoon aan het team.

Ondanks de roerige tijden in het sociaal domein is de weerbaarheid van de mensen binnen Lumens opvallend hoog. De Raad van Toezicht heeft de bestuurder, het MT en medewerkers gecomplimenteerd voor de energie, enthousiasme en voortvarendheid waarmee de nieuwe richting vorm wordt gegeven.

De Raad van Toezicht sluit een inspirerend jaar af en herkent een goede basis voor het jaar 2016.

Ga naar Nieuwsoverzicht