Nieuws

Verlenging sluiting t/m 6 april en telefonisch vraagpunt!

Vanuit de landelijke richtlijnen van het RIVM en het advies vanuit de veiligheidsregio verlengt Lumens annulering van haar activiteiten tot en met 6 april: in haar 7 wijkcentra en in en om al haar jeugdcentra, ook buiten Brabant.

Speelpark de Splinter, Dynamo, Commit040 en alle locaties van de Tech Playgrounds vallen ook onder deze maatregel.

Professioneel team bereikbaar via (040) 219 33 00

Fysiek zijn we er even niet, maar juist nu zijn we extra alert op inwoners die met vragen zitten of die tegen zaken aanlopen waar ze geen oplossing voor kunnen vinden. Met een team van professionals staan we dan ook klaar om alle inwoners uit Eindhoven en de regiogemeenten vooruit te helpen. Natuurlijk kunnen we niet op alle vragen direct antwoord geven, we zijn bijvoorbeeld geen dokters of juristen, maar via ons uitgebreide netwerk weten we wel de weg te vinden naar een oplossing voor jou.

Bel met ondersteuningsvragen dus (040) 219 33 00

Verder blijven al onze medewerkers vindbaar en bereikbaar en zullen zij zoeken naar andere manieren om signalen en vragen van alle inwoners op te blijven vangen. Dat kan zijn via ambulant werken of via digitaal / online contact.

In geval van individuele afspraken, reserveringen en groepstrainingen worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd en wordt samen gezocht naar een passende oplossing.

Dit besluit is op maandag 16 maart genomen. We blijven alert op berichtgeving en richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio. We zullen besluitvorming wanneer nodig hiernaar aanpassen en hierover inwoners en onze netwerken tijdig informeren.

Vragen kun je stellen via communicatie@lumenswerkt.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht