Nieuws

Uitnodiging: EEN GOED BEGIN VAN 2020

Bij Lumens zetten we de maatschappelijke vraag centraal: armoede, mee kunnen doen, opvoeding en gezin, talentontwikkeling, veilig kunnen opgroeien en tolerantie zijn met name thema’s waarop wij ons in onze strategische visie richten. Maar het vinden van antwoorden hierop kunnen we niet alleen. Wij zijn als netwerkorganisatie dan ook altijd op zoek naar samenwerking en partnerschappen. Daarom een warme uitnodiging aan alle organisaties uit het sociaal domein die, vanuit de eigen expertises en de Triple Helix, organisatie-overstijgend met ons willen meedenken in programmalijnen die oplossingen gaan bieden.

Dus laten we 2020 meteen goed beginnen met elkaar. Maak je kenbaar, sluit je bij ons aan en doe mee. Signaleer jij een maatschappelijk probleem waarop nog geen antwoord is? Kijk ook naar de mogelijkheden om hier samen met partners iets op te vinden. En waar je Lumens-mensen ook tegenkomt: medewerkers, management of mij als bestuurder… spreek ons aan of neem contact met ons op. Om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid oplossingen te gaan vinden voor maatschappelijke vraagstukken, en ons gezamenlijk in te zetten voor mensen die hierin extra ondersteuning kunnen gebruiken. Want SAMEN WERKT BETER.

Jacqueline Vonk
Bestuurder Lumens

Ga naar Nieuwsoverzicht