Nieuws

Terugblik Avond van de Dialoog 2015

Terugblik Avond van de Dialoog 2015
Overheidsbeleid is er sterk op gericht om bewoners te stimuleren zelf bepaalde taken te vervullen die voorheen bij de overheid lagen. En dat leidt in Eindhoven en omgeving tot mooie ontwikkelingen.

Bewoners pakken zelf kansen op. Samen en op basis van vrijwilligheid, met of zonder ondersteuning van professionals. In de vorm van buurtinitiatieven, of ander vrijwilligerswerk. De Raad van Toezicht nodigde bewoners uit om hierover het gesprek aan te gaan tijdens de Avond van de Dialoog in jongerencentrum Dynamo.

Taken die van oudsher bij de overheid lagen, worden steeds meer overgenomen door buurten. Een goede ontwikkeling, want buurtbewoners hebben vaak als beste in beeld wat nodig is om van hun buurt een fijne plek te maken. En veel van die bewoners blijken bereid daar zelf mee aan de slag te gaan.

Enkele voorbeelden

Vorig jaar startte het project ‘Adopteer een Straat’ en inmiddels zijn er 64 deelnemers, goed voor 64 straten waarin mensen samenwerken aan een mooi, schoon en groen Eindhoven. In de Irisbuurt werkt een groep buurtbewoners aan plannen om de bestrating rondom een oude lindeboom te vervangen door een duurzame vlonder, zodat de boom weer voldoende voeding kan krijgen om gezond te blijven. Er zijn initiatieven waarbij (alleenstaande) ouderen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, mensen in scheiding die elkaar helpen, zorgnetwerkjes en vriendschapsprojecten. En dan zijn er nog de creatieve uitspattingen, zoals samen kleding vermaken, borduren, verven, bewegen, enzovoort.

Inspiratie

Dit soort initiatieven maken veel energie los. Toch lopen de initiatiefnemers ook tegen grenzen aan, evenals de professionals die hen ondersteunen. Op welke manier ga je om met in- en uitsluiting van mensen? Zijn er grenzen aan zelfsturing? Kunnen succesvolle buurtideeën worden overgenomen in een andere buurt, of uitgebreid worden in de regio? Waar kunnen vrijwilligers en organisaties samenwerken? De avond begon met een inspirerende presentatie van twee winnaars van het Beste Buurtidee en een inleiding van Lucas Meijs, hoogleraar Strategische filantropie en expert op het gebied van vrijwilligerswerk en de burgermaatschappij, over de actuele ontwikkelingen en inzichten op dit gebied. Vervolgens ging de Raad van Toezicht met bewoners, wijkwerkers en managementteam van Lumens Groep tijdens een diner met elkaar in gesprek over deze thema’s.

Lessen voor professionals

Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de discussies die gevoerd werden. Over regels, (on)gehoorzaamheid, wisselwerkingen, bureaucratie en vertrouwen. Er werd gebrainstormd over wat je nodig hebt om een buurtinitiatief op te pakken, hoe je dat dan kunt doen, waar de grens ligt tussen vrijwilligerswerk en werk en wat vrijwilligerswerk eigenlijk inhoudt. Enkele lessen die geleerd zijn: er is ruimte voor een buurtinitiatief als je vertrouwen krijgt, als er gevisiteerd wordt – want daarmee toont de professional interesse – en als je de verantwoordelijkheid krijgt voor wat je waar kunt maken. Laat initiatieven bloeien, stimuleer mensen die ermee bezig zijn. Accepteer de diversiteit: wat hier werkt, werkt ergens anders misschien niet. En zorg ervoor dat betrokkenen het project ook voelen als een eigen kindje.

Video en verslag

De Avond van de Dialoog leverde interessante inzichten op. Deze zijn vastgelegd in een verslag dat u hier kunt downloaden.

Ga naar Nieuwsoverzicht