Nieuws

Start project voorkomen sociale uitsluiting jongeren dankzij delen van data

Gisteren, 23 mei 2017, is een nieuw project van start gegaan om sociale uitsluiting van jongeren te voorkomen. Door een slim gebruik van verschillende databestanden, komen jongeren die risico lopen eerder op het netvlies en kunnen instanties sneller gerichter ondersteuning bieden.

 

Lumens, Bijzonder Jeugdwerk, GGD, Gemeente Eindhoven, Gemeente Veldhoven, Kwadraad en Shintō Labs tekenden  voor de financiering van een gezamenlijk actieplan en GGzE, Bright Cape, Fontys, CBS en VitaValley dragen bij door het delen van hun expertises, data of netwerk.

In het project worden samen met jongeren werkbare oplossingen gerealiseerd: vanuit een positieve benadering en met hún interesses en talenten als basis voor ontwikkeling. Alle betrokken partners delen hun relevante databestanden over de jongeren met elkaar en door de gekozen werkwijze blijft hun privacy gegarandeerd. Hierdoor kan veel eerder een beter beeld ontstaan van risico’s op uitsluiting en is het gerichter bieden van ondersteuning sneller mogelijk.

Daarnaast kan deze nieuwe methode jongeren met een vraag een beter advies geven en hen wegwijs maken in het regionaal beschikbare aanbod van hulpverlening. Deze gezamenlijke visie wordt hier geïllustreerd: https://www.youtube.com/watch?v=n2TWdm3XyHU

Voor de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak ontwikkelt Shintō Labs, samen met de hierboven genoemde partners, data analytics oplossingen en begeleidt zij het proces volgens de zogeheten ‘Design Sprint’: in vijf dagen van een idee naar een toetsbaar werkend prototype dat jongeren uit de regio kan helpen met hun vragen of problemen. Afhankelijk van de testresultaten van het prototype, kunnen de partners besluiten om deze door te ontwikkelen naar toepassing met landelijk perspectief.

Voor meer informatie:

Régine van Lieshout
Manager Innovatie Lumens
06 236 09 311
r.v.lieshout@lumenswerkt.nl |

Een aantal partners v.l.n.r.: Juriaan Souer-Shintō Labs, Peter van Nierop-GGD, Régine van Lieshout-Manager Innovatie Lumens, Kim van de Waeter-Bijzonder Jeugdwerk, Nawelle Sabir-Gemeente Eindhoven, Bart Rossieau-Shintō Labs

Fotografie:Ron Meurkens Media Advies Eindhoven

Ga naar Nieuwsoverzicht