Nieuws

Sociaal Ondernemen: Iedereen een steentje

Waar een wil is ontstaat ruimte om kansen te zien en te grijpen. Zo ook als het gaat om socialer ondernemen.

Abstracte termen als ‘MVO’ en ‘duurzaamheid’ zijn tegenwoordig door veel organisaties omarmd. Het belang ervan wordt gevoeld en erkend en dat is mooi. De vertaling daarvan naar een praktische invulling kost echter vaak de nodige moeite. Zonnepanelen op dak en het kopen van fairtrade koffie levert een bijdrage, maar waar ligt ‘the next step’? Hoe maak je de organisatie dichtbij én concreet tastbaar maatschappelijk meer verantwoord?

Juist op het sociale vlak liggen een aantal hele concrete oplossingen voor het oprapen. En gelukkig weten deze hun weg naar steeds meer organisaties te vinden. Want met vereende inspanningen krijgen we veel voor elkaar.

Een concreet voorbeeld zien we op de arbeidsmarkt, wanneer organisaties een ambitie (durven) formuleren om jongeren meer kans te geven op arbeid. En deze ambitie vertalen naar stageplekken, opleidingsmogelijkheden in de organisatie, of samenwerking met partners die deze ambitie delen. Maar ook door structureel kwetsbare groepen, zoals personen in een uitkeringssituatie, jongeren zonder startkwalificatie of 50-plussers een kans te geven op een baan. Of wanneer een baan te hoog gegrepen is, kan er dan een leerwerkplek gerealiseerd worden?

Deze voorbeelden laten zien hoe maatschappelijk ondernemen een heel concrete vorm kan krijgen, vertaald naar socialer ondernemen. En natuurlijk is niet ieder aangehaald voorbeeld voor iedere organisatie(type) haalbaar. Dat hoeft ook niet, als we maar doen wat we wél kunnen.

Een mooie bijkomstigheid is dat met sommige investeringen ook bedrijfsmatige voordelen kunnen ontstaan. Zoals pluspunten voor organisaties die aan een aanbestedingsproces deelnemen wanneer zij PSO gecertificeerd zijn. Dat is fijn en helpt vaak om veranderingen in gang te zetten. Maar waar het echt om gaat is dat we als organisatie vanuit ons hart socialer ondernemen, dat steentje bijdragen. Want daar zit de echte winst: bij de mensen die alsnog een kans krijgen, talenten (her)ontdekken. Dat betaalt zich altijd terug.

Vanuit deze gedachten heeft de Lumens Groep in laatste maanden ook het Werkakkoord afgesloten en de certificering trede 1 van de Participatieladder Socialer Ondernemen behaald. Om onze ambitie en commitment duidelijk te maken, intern en extern. Maar vooral om ook ons steentje bij te dragen. Bent u de volgende?

Lees meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen op www.pso-nederland.nl

Lees meer informatie over het WerkAkkoord op www.ditissterkteam.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht