Nieuws

Verslag bijeenkomst Raad van Toezicht – 29 januari 2016

De eerste Raad van Toezicht vergadering van 2016 vond plaats op 29 januari j.l.

Lumens Groep gaat verder als Lumens

Tijdens deze vergadering besloot de Raad van Toezicht de naam van Lumens groep formeel te wijzigen in Lumens. Een naam die past bij de nieuwe koers. Lumens is volop in transitie en beweegt zich van brede welzijnsorganisatie naar een sociale onderneming met een duidelijke focus. Een focus op jeugd en buurten, met eigentijdse concepten en met de ambitie om in de toekomst ook voor nieuwe opdrachtgevers,zoals bedrijven en onderwijs, haar impact in te zetten. Een gewaagde en eigenwijze ambitie? Dat is het zeker. Maar absoluut niet onrealistisch gezien de veerkracht, energie en kwaliteit van de medewerkers.

In 2015 werd in 2 fasen de nieuwe strategie voorbereid. In de eerste helft van 2015 de potloodschets van de nieuwe richting en het tweede deel van het jaar werd de weg ernaar toe vormgegeven. Tijdens de raad van Toezicht vergadering is de aanpak in fase 3, de eerste helft van 2016, besproken.

De medewerkers zijn in deze fase in de lead, zij gaan het nieuwe DNA “Inspireren, Leren, Werken” verder tot leven brengen binnen de nieuwe concepten. Zij zullen daar onze klanten actief bij betrekken en samen met hen het MT en de bestuurder inspireren ten aanzien van het vervolg van de transitie.

In het licht van de nieuwe koers staat ook het bouwen van nieuwe netwerken en het aangaan van nieuwe samenwerkingen centraal de komende tijd. Op dit moment wordt bijvoorbeeld met Bijzonder Jeugdwerk (BJ) gewerkt aan vernieuwende concepten voor jeugd. Het is een gezamenlijke uitdaging voor BJ en Lumens om gewenste ondersteuning of inspiratie tot ontwikkeling nog meer aan te laten sluiten bij de leefwereld en onnodige hindernissen voortkomend uit “onze systeemwereld” op te lossen.

Het is van groot belang om gevoed te blijven door onze klanten, door samenwerkingspartners en ontwikkelingen in het speelveld, van buiten naar binnen te blijven denken. Op basis van deze gedachte organiseert de Raad van Toezicht jaarlijks de avond van de dialoog. De evaluatie van de avond van de dialoog 2015 wees uit dat dit voor alle betrokkenen, dit jaar waren dit naast de Raad van Toezicht diverse bewonersinitiatieven, de cliëntenraad en Lumens medewerkers, nieuwe inspiratie brengt.

De Avond van de dialoog in 2016 wordt momenteel voorbereid en zal plaatsvinden op 22 september 2016.

Om zich goed te verdiepen in Lumens en zich vooral ook te laten inspireren bezoeken de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, Giel Pastoor en Jaap van der Pol, in februari diverse activiteiten binnen Lumens.

Ga naar Nieuwsoverzicht