Nieuws

RvT vergadering 20 maart 2015

De tweede vergadering van de Raad van Toezicht in 2015 vond plaats op 20 maart. Hierbij is uitgebreid aandacht geschonken aan de jaarrekening over 2014.

Na een toelichting van de accountant op de jaarrekening, werden de bevindingen van de financiële commissie van de Raad van Toezicht besproken met de Raad van Bestuur, manager Financiën en Control en de accountant. Na deze bespreking heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2014 unaniem vastgesteld. De Raad van Toezicht vindt een compliment voor de bedrijfsvoering in deze veranderlijke tijden op zijn plaats.

In verband met het aanstaande aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht is de werving en selectie van nieuwe leden besproken. Hierbij werden de evaluatieresultaten van de vorige wervingsprocedure in ogenschouw genomen. De profielen van de beoogde nieuwe Raad van Toezicht-leden zijn op hoofdlijnen vastgelegd en besloten is om de werving onder externe begeleiding uit te gaan voeren. Dit wordt direct in gang gezet.

Ten aanzien van de jaarlijkse “Avond van de dialoog” is besloten om dit jaar het gesprek aan te gaan met vrijwilligers, en de mensen achter buurtinitiatieven. Doel is om onder andere boven water te krijgen wat deze bewoners zo enthousiast maakt, hoe ze de zaken voor elkaar krijgen en hoe ze de continuïteit van hun initiatieven borgen. Zo kunnen de deelnemers van elkaar leren en nieuwe inzichten ontstaan waarmee de kracht van deze mooie initiatieven gesterkt wordt.

Ga naar Nieuwsoverzicht