Nieuws

Ruimte voor nieuwe initiatieven in Het Klooster

Op 1 juli stopt Lumens met het beheren en de exploitatie van Het Klooster in Waalre. De gemeente Waalre is samen met een werkgroep vanuit het verenigingsleven op zoek naar mogelijke initiatieven voor een nieuwe invulling, waarbij Het Klooster geheel of gedeeltelijk als gemeenschapshuis kan blijven fungeren.

De eerste optie daarbij is dat de gemeente eigenaar blijft van Het Klooster, maar een (semi)commerciële partij het gebouw huurt en zorg draagt voor de exploitatie van het gedeelte dat als gemeenschapshuis fungeert. Het bestemmingsplan biedt veel mogelijkheden voor de invulling, variërend van (lichte en middelzware) horeca tot kantoren, van wonen tot commerciële dienstverlening, van zorginstelling tot kinderdagverblijf.

De werkgroep zal de initiatieven beoordelen en hierover een advies uitbrengen aan het college en de gemeenteraad. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Waalre daarover een besluit. De gemeente wil, met inachtneming van de gestelde kaders, alle initiatieven voor de gemeenschapshuisfunctie een reële kans geven.

Aan partijen die hieraan serieus invulling willen geven geeft gemeente Waalre de kans om voor 15 maart 2018 een planopzet in te dienen. Hierin dient tenminste opgenomen te worden wat de beoogde functionele invulling wordt, hoe de visie eruit ziet ten aanzien van de combinatie met ruimte voor het verenigingsleven (gemeenschapshuis), en een toelichting op het beoogde businessmodel. Aanmelden van het initiatief kan via werkgroephetklooster@waalre.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Dirk Dings, manager Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 040 – 228 25 00 / email ddings@waalre.nl.

Ga naar Nieuwsoverzicht