Nieuws

Rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen blijven vaak verborgen. Om slachtoffers effectief te kunnen helpen en nieuw slachtofferschap te voorkomen is inzicht nodig. De Nationaal Rapporteur wil daarom met onderzoek en advies overheden, hulpverleners en andere organisaties zoveel mogelijk in staat stellen om mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen, herkennen en bestrijden. Deze complexe problematiek vraagt om intensieve samenwerking met alle betrokken partijen want alleen samen kunnen we er voor zorgen dat deze vorm van geweld stopt!

Dit rapport geeft inzicht in de problematiek en aanpak in Nederland, geïllustreerd met quotes van een aantal samenwerkende partijen, waaronder Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van Lumens.

Vragen over het onderwerp?

Stel ze aan Daniëlle van Went via d.v.went@lumenswerkt.nl en kijk op https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/

Ga naar Nieuwsoverzicht