Nieuws

Maak van jongeren met talent geen ‘spookjongeren’

De PvdA in Eindhoven heeft een motie ingediend om ‘spookjongeren’ in de gemeente Eindhoven te voorkomen. Dit zijn jongeren die om welke reden dan ook niet meer in ‘het systeem’ zitten. Lumens komt de jongeren waar op gedoeld wordt dagelijks in haar werk tegen en ervaart van dichtbij welke belemmeringen er voor hen zijn. Vanuit deze … Continued

Lees artikel

Nieuwe koers Lumens

Op 7 december presenteerde Lumens Groep in Dynamo haar nieuwe koers. Lumens Groep gaat verder als Lumens, met een scherpe focus op jeugd en buurten. “Terug naar de bedoeling,” licht bestuurder Jos van Nunen toe. “Simpel en doelgericht.”   De afgelopen jaren hebben vele politieke en maatschappelijke verschuivingen in het sociale domein plaatsgevonden en dit gaat door. … Continued

Lees artikel

Sociaal Ondernemen: Iedereen een steentje

Waar een wil is ontstaat ruimte om kansen te zien en te grijpen. Zo ook als het gaat om socialer ondernemen. Abstracte termen als ‘MVO’ en ‘duurzaamheid’ zijn tegenwoordig door veel organisaties omarmd. Het belang ervan wordt gevoeld en erkend en dat is mooi. De vertaling daarvan naar een praktische invulling kost echter vaak de nodige moeite. … Continued

Lees artikel

RvT vergadering 30 oktober 2015

Tijdens de RvT vergadering op 30 oktober werd de heer Giel Pastoor benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Giel Pastoor is in het dagelijks leven directeur van het Parktheater in Eindhoven. In het kader van zijn introductieprogramma binnen de Lumens Groep zal hij de komende periode regelmatig een bezoek brengen op diverse locaties, … Continued

Lees artikel

Sociaal miljonairs spreken zich uit

10 sociaal werkers, uit 10 verschillende gemeenten in Nederland treden samen als ambassadeurs op van sociaal werk in Nederland. Een van deze ambassadeurs is Kim Baesjou, werkzaam bij de Lumens Groep. De ambassadeurs zijn lokaal actief, schrijven blogs en organiseren stages voor Kamerleden. Ook treden ze op in de media. Zo verscheen vandaag een opiniestuk … Continued

Lees artikel