Nieuws

Verslag bijeenkomst Raad van Toezicht – 18 maart 2016

Goedkeuring jaarrekening 2015 Tijdens deze vergadering stond de bespreking van de jaarrekening 2015 op de agenda. Hierbij was de accountant aanwezig. De jaarrekening 2015 werd met een positief resultaat goedgekeurd. Door de accountant is aangegeven dat het weerstandsvermogen op peil is, maar dat het  gezien de ontwikkelingen op het gebied van Welzijn hoger zou mogen … Continued

Lees artikel

Jaarverslag 2015 nu online!

Lumens was in 2015 volop in beweging. Een beweging waarvoor de basis al in voorgaande jaren is gelegd en waarop we in 2015 verder bouwden. Waar we vandaan komen, welke stappen we in 2015 hebben gezet en hoe we de toekomst in gaan lees je in ons jaarverslag. Daarnaast vind je in ons jaarverslag het … Continued

Lees artikel

Samen maken we zelfstandige wijkcentra

In opdracht van de gemeente Eindhoven exploiteert Lumens wijkcentra in door de gemeente aangewezen wijken. Wij maken deze wijkcentra met een passende ondernemende programmering en verantwoorde bedrijfsvoering ‘exploitatieproof’ voor en mét de bewoners in de wijk. Zodat we tot verzelfstandiging van de wijkcentra komen, waar de burgers zelf bepalen hoe deze ‘wijkondernemingen’ worden bestuurd. Hier … Continued

Lees artikel

Allochtone vrouwen geven iets terug

Op 11 maart vond in wijkcentrum De Dommel een prachtig initiatief plaats van een groep allochtone vrouwen. Zij organiseerden met een beetje ondersteuning van Lumens wijkwerk en OVAA een bijeenkomst voor senioren in de buurt. Hier hadden ze bijzondere redenen voor. Hun verhaal verscheen in Thuis in Eindhoven.

Lees artikel