Nieuws

Eerste startersbeurs in Eindhoven toegekend; Vera aan de slag in team buurtsportcoaches

Wethouder Staf Depla van gemeente Eindhoven heeft op 19 december in Dynamo de eerste Startersbeurs onder de regeling Sectorplan Zuidoost-Brabant uitgereikt. Via een startersbeurs kunnen pas afgestudeerden uitgebreider werkervaring op doen, zodat ze gemakkelijker aan een vaste baan komen.  Vera is de eerste kandidaat die met een startersbeurs aan de slag mag. Vera begint als assistent … Continued

Lees artikel

Ed Rutters per 1 januari 2017 voorzitter Raad van Toezicht Lumens

Met ingang van 1 januari wordt Ed Rutters voorzitter van de Raad van Toezicht van Lumens. Ed Rutters volgt RvT-lid Pieter Vergroesen op die tijdelijk de voorzittersrol invulde nadat Henny Houben na 8 jaar de voorzittershamer neerlegde. Lumens maakt een transitie door van een brede welzijnsorganisatie naar een sociale onderneming met een focus op Jeugd … Continued

Lees artikel

DAMN YO! Fris is ook drank. Start campagne tegen alcohol- en middelengebruik jongeren in Eindhoven

De huidige wetenschappelijke kennis over effectieve beleidsmaatregelen bewijst dat er meer mogelijkheden zijn voor het Nederlandse alcoholbeleid. Met een ‘Alcoholmanifest’ vroegen professionals uit de (verslavings)zorg in het bijzonder aan de landelijke overheid, maar ook aan gemeenten, om de adviezen van het Wereld Economisch Forum (WEF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) serieus te nemen en in beleidsdaden … Continued

Lees artikel

Kom op 30 nov. naar de infomarkt bewonersinitiatieven in Stratum

Op woensdagavond 30 november vindt in de Gerarduskerk een markt voor bewonersinitiatieven plaats. Tijdens deze avond krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar eigen bewonersinitiatief onder de aandacht te brengen en om kennis te maken met alle andere initiatieven uit de omgeving. De avond wordt georganiseerd door een aantal actieve bewoners, WIJeindhoven en Wijkwerk … Continued

Lees artikel

Blijvend taboe op homoseksualiteit houdt jongensprostitutie onderbelicht.

Zorgcoördinator Daniëlle van Went duikt in de wereld van jongensprostitutie en stuit op schokkende bevindingen. ‘In dit wereldje lijkt te gelden: hoe jonger, hoe beter. Sommigen zijn niet ouder dan veertien.’ Lees het hele interview met Daniëlle op Gay.nl Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie is onderdeel van Lumens.

Lees artikel