Nieuws

Jacqueline Vonk nieuwe bestuurder Lumens

Met ingang van 1 juni 2018 wordt Jacqueline Vonk aangesteld als bestuurder van Lumens. Jacqueline Vonk volgt Gert Cazemier (partner bij BMC Advies) op die sinds 1 september 2017 tijdelijk de bestuurdersrol vervulde.

Jacqueline Vonk

Lumens zet zich in 25 gemeenten in om, binnen het sociaal domein, de economische en maatschappelijke zelfstandigheid te bevorderen van mensen in buurten en van jeugd. Dit doet zij met 289 medewerkers die werken volgens een unieke filosofie die diep in de organisatie verankerd is: Inspireren Leren Werken. Zij bieden bewoners en jeugd inspiratie om hun passie te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen en kansen te creëren en benutten. Dit alles binnen een dynamische context en in samenwerking met 1.648 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners.

Vanuit dit perspectief zocht Lumens een bestuurder die gedreven wordt door een sterke binding met de maatschappelijke meerwaarde en de doelgroepen van Lumens. Een bestuurder die vanuit waarden gedreven en door verbindend leiderschap samen met de Lumens-medewerkers antwoorden geeft op de maatschappelijke vragen van de klanten en stakeholders van Lumens. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure heeft de Raad van Toezicht besloten om Jacqueline Vonk per 1 juni 2018 aan te stellen als bestuurder van Lumens. Jacqueline Vonk vervulde meest recent de functie van directeur/bestuurder bij KijkopWelzijn in Barendrecht en Stichting Welzijn Albrandswaard. Daarvoor vervulde ze diverse andere managementfuncties in het sociaal domein.

”Ik verheug me enorm op mijn nieuwe functie als bestuurder van Lumens. Ik ben onder de indruk van de passie en het innovatief vermogen van deze organisatie. Ik zie dat, in een tijd waar transitie en transformatie niet alleen woorden zijn, maar ook invulling moeten krijgen die recht doen aan de vragen die er leven in de samenleving, Lumens een zeer waardevolle bijdrage levert. Dit doen zij in alle gemeentes waar zij werkzaam voor zijn. Ik wil mij graag samen met alle medewerkers inzetten om deze waardevolle bijdrage door te ontwikkelen.” aldus Jacqueline Vonk.

De Raad van Toezicht van Lumens is zeer tevreden met de aanstelling van Jacqueline Vonk. Ed Rutters, voorzitter van de Raad van Toezicht licht toe: “We vonden het belangrijk dat de nieuwe bestuurder goed aansluit bij de behoeften die leven binnen de organisatie en bij onze belanghebbenden. Daarom hebben we in een vroeg stadium alle medewerkers van Lumens gevraagd om aan te geven welke kenmerken zij in de nieuwe bestuurder terug wensen te zien. Vervolgens hebben we de uitkomst hiervan in het wervings- en selectieproces meegewogen. In dit proces hebben de ondernemingsraad, managementteam en cliëntenraad actief geparticipeerd. Jacqueline Vonk kent het sociaal domein goed. Ze heeft de ervaring én persoonlijkheid om de ontwikkeling van Lumens met haar verbindingskracht succesvol voort te zetten. De Raad van Toezicht heeft dan ook volop vertrouwen in Jacqueline en wenst haar een inspirerende tijd bij Lumens toe.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Arts, Manager Communicatie
Telefoonnummer: 06 – 51 60 99 26, e-mail: m.staps@lumenswerkt.nl.

U kunt het volledige persbericht hier downloaden.

Ga naar Nieuwsoverzicht