Nieuws

Lilian Linders treedt aan als lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lumens benoemt vandaag, vrijdag 6 september, Lilian Linders officieel als lid. Vandaag is zij ook meteen aangesloten bij de 1e vergadering.

Lilian Linders (1961) heeft 17 jaar gewerkt bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven. In die tijd heeft ze de regio en de vraagstukken in het sociaal domein goed leren kennen. Van 2014 t/m 2018 was zij lector Sociale Veerkracht en gaf ze leiding aan een team dat samen met gemeenten en werkveldpartners vormgaf aan praktijkonderzoek in de regio. Sinds september 2018 is zij lector Empowerment  bij Inholland.

In haar werk ligt de focus onder meer op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van empowerment, sociale veerkracht, samenwerking met professionals en informele hulpbronnen, en domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking.

Lilian woont in Rossum, een klein dorp in het rivierengebied, tussen de Maas en de Waal.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Lumens zien Lilians kennis van het sociale domein en haar vakmanschap als een waardevolle toevoeging en kijken uit naar een inspirerende samenwerking. Lilian kijkt uit naar het opnieuw aan de slag gaan in haar ‘oude regio’, maar dan vanuit een geheel nieuw perspectief.

Voor meer informatie omtrent dit bericht kun je terecht bij:

Monique Staps

06 46 76 81 88

m.staps@lumenswerkt.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht