Nieuws

Eerste Werkplaats Financiën XL opent deuren in Woensel-West

Op woensdag 28 februari is de eerste Werkplaats Financiën XL in Eindhoven van start gegaan. Het adres is buurtpand 360 aan het Celsiusplein in Woensel-West. Hier kunnen inwoners die vragen hebben over geldzaken of moeite hebben met rondkomen zonder afspraak binnenlopen. Naast vrijwilligers van Werkplaats Financiën is hier altijd een budgetcoach van de gemeente aanwezig. Op vaste momenten zijn er ook generalisten van WIJeindhoven en sociaal raadslieden van Lumens. Inzet is om mensen met geldzorgen en (dreigende) problematische schulden sneller en beter te helpen. In de komende maanden gaan verspreid door de stad nog meer XL-werkplaatsen open.

In veel Eindhovense huishoudens spelen financiële problemen die in een later stadium vaak ook nog eens uit de hand lopen. In ongeveer 80 procent van de gesprekken met generalisten van WIJeindhoven gaat het (ook) over geld en schulden. Het aantal inwoners dat onder beschermingsbewind is gesteld, een zware en langdurige vorm van schuldhulpverlening, is de laatste jaren fors opgelopen. Om dit tij te keren, zetten de samenwerkingspartners vooral in op vroegsignalering en budgetcoaching. De verwachting is dat door de bundeling van krachten op laagdrempelige locaties meer inwoners worden bereikt, de hulpverlening eerder op gang komt en (problematische) schulden worden voorkomen.

Complex en weerbarstig
Schulden zijn in de regel complex en weerbarstig, vooral als ze al langer spelen. Tijdig en adequaat ingrijpen vereist specialistische kennis. De XL-werkplaats heeft die in huis. De meeste vrijwilligers van de al bestaande Werkplaatsen Financiën zijn ervaringsdeskundig in het vinden van de weg door het woud van regels, wetten en instanties. Sociaal Raadsliedenwerk staat voor sociaaljuridische ondersteuning van mensen die hun geldzaken op orde willen brengen. De gemeente biedt budgetbeheer en -coaching zodat inwoners leren zelf meer grip te krijgen én houden op hun portemonnee. WIJeindhoven is er, behalve voor vragen over geld en inkomen, ook voor ondersteuning bij vragen die hiermee samenhangen. De toevoeging ‘XL’ duidt dus op het uitgebreide netwerk. De XL-werkplaatsen hanteren daarbij ruimere openingstijden: inlopen kan op meerdere dagen per week.

Eén voordeur dichtbij huis
De kracht van Werkplaats Financiën XL zit in de locaties in de buurt waar inwoners gemakkelijk binnen kunnen lopen, de ervaren vrijwilligers die aan een half woord genoeg hebben als het over financiële problemen gaat en professionals achter diezelfde voordeur die zo nodig direct inzetbaar zijn. Verder komen er korte lijnen met onder meer de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, zorgverzekeraars, woningcorporaties en energieleveranciers. In Woensel-West gaat Werkplaats Financiën XL bovendien intensief samenwerken met De Tulp. Dit wijksteunpunt van GGzE De Boei is op dezelfde locatie al een huiskamer voor buurtbewoners. De woningcorporaties stellen ruimtes ter beschikking aan de Werkplaatsen Financiën XL. Voor de XL-werkplaats in Woensel-West voorziet Sint Trudo hierin.

Werkplaats Financiën XL Woensel-West
Buurtpand 360
Celsiusplein 18-19, 5621 BN Eindhoven
Telefoon: 06 14 31 79 32
Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur

Ga naar Nieuwsoverzicht