Nieuws

De belofte van werkgroep ‘kinderen van gescheiden ouders’

Op 27 juni ondertekenden we samen met het management en bestuurders van 25 organisaties en wethouder Renate Richters de belofte van de werkgroep ‘kinderen van gescheiden ouders’.

De belofte

Binnen de gemeente Eindhoven werken en communiceren we vanuit een gezamenlijke visie waarin de kinderen zich vrij moeten kunnen blijven verbinden met beide ouders.

Het is onze verantwoordelijkheid als professionals om constructief samen te werken: ieder vanuit de eigen kracht en helder beschreven expertise. In het belang van het kind en de ouders bieden wij de juiste dienstverlening voor de juiste situatie, dragen wij tijdig aan elkaar over en vragen we elkaar om hulp.

Wij werken vanuit het belang van het gezin, voor zowel de ouders als de kinderen, en streven naar een dienstverlening die door de gezinnen ervaren wordt als een verlichting van het (vaak pijnlijke en moeilijke) proces. Om dit te realiseren zijn we bereid om meer te investeren, in en af te stemmen met elkaar en hierbij ook oog te hebben voor het voorkomen van (v)echtscheidingen.

Samen werkt beter

We zijn erg trots op de resultaten die de werkgroep binnen de Regionale Aanpak Kindermishandeling heeft weten te bereiken, en op mooie taak die Lumens hierin als verbinder mag vervullen. Alleen samen kunnen we een vuist maken voor kinderen van gescheiden ouders en commitment uitspreken voor een gezamenlijke aanpak.

Ondertekening belofte kinderen van gescheiden ouders

Ga naar Nieuwsoverzicht