Nieuws

Betere kansen dankzij project Studerende (aanstaande) Moeders op Summa College in Eindhoven

Een zwangere student, en wat dan?

Wat te doen als een student zwanger raakt of iemand zwanger maakt? Wat betekent dat voor de opleiding en wat moet er allemaal geregeld worden? Is een studie te combineren met een aanstaand ouderschap? Het project Studerende (aanstaande) Moeders van schoolmaatschappelijk werk van Lumens, dat als eerste vorm mocht krijgen op het Summa College in Eindhoven, geeft antwoord op deze en alle andere vragen. Er is vanuit de rest van het land nu ook belangstelling voor de Summa-aanpak.

Het project is gericht op (aanstaande) studerende ouders, maar in de praktijk gaat het vooral om de moeders. Zij vallen nu eenmaal eerder op dan aanstaande vaders. Ook komt het voor dat de vader van het kind een baan heeft of niet in beeld is.

Geen regelgeving

Met name bij Summa Zorg, Summa Welzijn en Summa Uiterlijke verzorging merkten de schoolmaatschappelijk werkers relatief veel jonge zwangere studenten op. Voor hen bleek het lastig om alles te regelen. Ze zaten met allerlei vragen en vielen vaak uit. Soms werd hen zelfs geadviseerd om met school te stoppen. In het schooljaar 2016-2017 telde het Summa College 66 studerende (aanstaande) moeders. Hoewel een zwangerschap in de klas inmiddels veel meer geaccepteerd is en het een aandachtspunt is in de landelijke politiek, is er nog geen regelgeving voor deze doelgroep. “Het is daarom mooi dat het Summa College ruimte en mogelijkheden biedt om er aandacht aan te besteden”, vindt projectleider Marleen van de Camp.

Maatschappelijke effecten

Met een voor drie jaar toegekende subsidie ging het project in januari 2016 van start. Het Summa College werkt hierbij samen met JeM (Jong en Moeder) en schoolmaatschappelijk werk, beiden dienstverleningen van Lumens. Ook is er uitwisseling met het Fiom (gespecialiseerd in ongewenste zwangerschappen). Nu het laatste subsidiejaar is aangebroken en de winst van het project duidelijk is (zie hieronder de resultaten), willen de betrokken partijen hun werkzaamheden graag voortzetten. Marleen: “Het project wordt heel goed gedragen door de schoolmaatschappelijk werkers en zorgcoördinatoren. Ik ben er blij mee en trots op dat het belang van de maatschappelijke effecten op de lange termijn echt worden onderschreven. Een diploma biedt natuurlijk betere kansen voor zowel moeder als kind.”

Gelijke kansen

Er wordt voorlichting gegeven op de scholen. Niet alleen aan voornamelijk meiden bij Summa Zorg, maar bijvoorbeeld ook bij Summa Automotive. Er is een protocol opgesteld dat gebaseerd is op arbo-zaken, zoals de aanwezigheid van kolfruimtes. Ook zijn er werkboekjes voor de (aanstaande) moeders, loopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren. Hierin staan onder meer afspraken, checklists en nuttige websites. Marleen: “Er was vaak onzekerheid over wat er allemaal mogelijk is. Doordat dit nu in een boekje staat, zijn er veel meer gelijke kansen. Ik wil ook nog een variant maken voor de vaders.”

Themabijeenkomsten Moedergroep

Een ‘Moedergroep’ komt ongeveer 4x per jaar samen voor themabijeenkomsten. Via een groepsapp kunnen thema’s worden aandragen. Marleen: “Deelnemers kunnen hier ervaringen uitwisselen. Ze zien dat ze niet de enige zijn. Dat is heel belangrijk. Ze leren van en met elkaar.” De volgende bijeenkomst gaat over Plannen en organiseren: voor veel zwangere studenten en jonge ouders een uitdaging. Bijvoorbeeld voor Amira (30): “Het is fijn om te praten met mensen die de situatie begrijpen en om aansluiting te vinden.”

Houvast

Amira wilde vanuit een werksituatie weer gaan studeren, maar wilde ook graag een gezin. Ze ging op zoek naar de mogelijkheden om een studie te combineren met een zwangerschap en vond informatie over het project. “Het is heel fijn dat dit bestaat”, zegt ze. “Ik ben wat ouder dan mijn klasgenoten bij de bol-opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener en heb er bewust voor gekozen om het op deze manier te doen. Maar er zijn ook veel jonge meiden die het ‘overkomt’. Vaak worden zij drop-outs, die alleen nog maar thuis zitten met hun kind. Het project biedt houvast en kansen om een eigen leven op te bouwen, naast het zorgen voor je kind. Als student zou je bij een zwangerschap dezelfde rechten moeten hebben als een werknemer.”

Ambitie

Amira zou graag zien dat er een landelijke aanpak komt, omdat er meer begeleiding en hulp nodig is. Dat is ook de ambitie van het project. Het Summa College wordt al als good practice genoemd door het Fiom. Rijn IJssel in Arnhem heeft de Summa-methode inmiddels gekocht. Daarnaast oefent het Steunpunt Studerende moeders druk uit op de landelijke politiek om zoveel mogelijk jonge moeders de kans te bieden een diploma te behalen op het mbo, hbo of wo. Dat is van belang voor een duurzame economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid.

1 + 1 = 3 De voornaamste resultaten van het project:

  • Doelgroep studerende (aanstaande) ouders beter in beeld.
  • Meer aandacht voor de moeilijkheid om te studeren als je zwanger bent/kinderen hebt.
  • Werkboeken bieden houvast en hebben een positieve insteek: relativerend en oplossingsgericht.
  • Meer begrip. Zwangere vrouwen voelen zich welkom in plaats van ‘een uitzondering’.
  • Uniform handelen. Docenten weten wat te doen in welke fase van de zwangerschap en bij de terugkeer van de student naar school. Dit biedt rust, begrip en duidelijkheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over het project of heb je een student die hiermee geholpen kan worden? Neem dan contact op met je zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker. Je kunt ook een e-mail sturen naar Marleen van de Camp: m.vandecamp@summacollege.nl.

 

Ga naar Nieuwsoverzicht