Nieuws

Annulering activiteiten Lumens verlengd tot 1 april

Vanuit de richtlijnen van het RIVM voor Noord-Brabant en het advies vanuit de veiligheidsregio over ‘sociale onthouding’, verlengt Lumens annulering van haar activiteiten tot 1 april: zowel in haar 7 wijkcentra als in en om haar jeugdcentra. Ook de 3 jongerencentra die Lumens exploiteert in de gemeente Renkum zullen vanaf vandaag gesloten zijn.

Speelpark de Splinter, Dynamo, Commit040 en alle locaties van de Tech Playgrounds vallen ook onder deze maatregel.

Blijf de verbinding zoeken!
De zorg voor de inwoners waarvoor wij werken is voor ons steeds doorslaggevend in de maatregelen die wij nemen. Dat is niet gemakkelijk want de wijk- en jeugdcentra hebben een belangrijke functie in het sociale leven van mensen. Daarom blijven wij iedereen oproepen tot het zoeken van verbinding in de wijken. Juist op het moment dat er sprake is van crisismaatregelen hebben we elkaar nodig. Nu is het belangrijk om oog te houden voor elkaar en te blijven kijken naar wat de ander nodig heeft.
Omkijken naar elkaar en in verbinding blijven met elkaar hoeft niet live. Ben in deze situatie vindingrijk in het zoeken naar oplossingen.

Dat doen wij ook samen met onze partners, door ondersteuning en het aanjagen van sociale veerkracht in de wijken.
Onze medewerkers blijven vindbaar en bereikbaar en zullen zoeken naar andere manieren om signalen en vragen van inwoners op te blijven vangen. Dat kan zijn via ambulant werken of via digitaal / online contact.

In geval van individuele afspraken, reserveringen en groepstrainingen worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd en wordt samen gezocht naar een passende oplossing.

Dit besluit is op vrijdag 13 maart genomen. We blijven alert op berichtgeving en richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio. We zullen besluitvorming wanneer nodig hiernaar aanpassen en hierover inwoners en onze netwerken tijdig informeren.

Vragen kun je stellen via communicatie@lumenswerkt.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht