Nieuws

Aandacht voor persoonlijke context coronacrisis

Ieder mens wil het liefste zelfstandig en in eigen regie functioneren en daarmee ‘eigenaar’ van het eigen leven zijn. En als je hierop de grip verliest, zoals in deze periode met veel mensen gebeurt, dan is dat zwaar. Daarom staan er veel organisaties met zeer betrokken professionals klaar die inwoners ondersteunen in hun persoonlijke zorgen.

In de individuele gevolgen van de coronacrisis ervaren mensen een drempel om naar voren te komen met wat deze écht voor hen betekent. Het is ook nogal wat en we realiseren ons dat het niet gemakkelijk is om je persoonlijke verhaal te delen, maar je staat hierin nooit alleen.

Met dit artikel wil ik dan ook een oproep doen aan alle organisaties om mensen te stimuleren zich vooral te laten horen! Om drempels te verlagen, de schaamte voorbij, zodat zij durven te delen wat deze periode met hen doet. En vooral door te blijven vragen, zodat we niet op aannames ondersteuning bieden, maar we kunnen doen wat écht helpt. Mensen zijn meer dan bereid om iets voor een ander te doen, maar dan moeten ze wel weten wat.

De overkoepelende maatschappelijke context van de gevolgen van de coronacrisis krijgt veel aandacht, maar we hebben het nog veel te weinig over wat de gevolgen zijn in het dagelijks leven van mensen. Hoe kunnen zij blijven meedoen in tijden van corona? Maatregelen worden steeds opnieuw aangescherpt of versoepeld en voor de ene groep geldt weer iets anders dan voor de andere groep. En wat betekent dit nu voor een mens van dag tot dag? Misschien zijn er zorgen of de boodschappen wel betaald kunnen worden. Nu we zoveel mogelijk thuis zijn kan ook eenzaamheid ontstaan. Bij Lumens kennen we de enorme kracht van sociale netwerken en als die er even niet zijn dan kan dat een grote impact hebben. Fijn dus dat er mensen klaar staan die de weg wijzen richting een oplossing. Want er is ook zoveel nog wél! Zo worden er op wijkniveau veel activiteiten georganiseerd en niet probleemgestuurd, maar gericht op talentontwikkeling. Want iedereen heeft een talent en ook in deze periode is het belangrijk om deze te blijven ontwikkelen en je maatschappelijke positie te verstevigen. Opvoedondersteuning komt bij je thuis, Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening staan klaar voor persoonlijke ondersteuning en maatschappelijk werk biedt een luisterend oor.

Lumens is een netwerkorganisatie. Wij werken in een breed netwerk samen met onderwijspartners, bedrijfsleven, zorg- en dienstverleners. Dit zorgt voor een enorme samenkracht om oplossingen te kunnen vinden voor de vragen die er liggen. Kunnen we bij Lumens de oplossing niet zelf bieden dan is er altijd iemand binnen ons netwerk die dat wel kan. Vaak pakken we een vraag ook samen op. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is het project ‘Zakgeldkanjers’: een project van Dynamo Jeugdwerk samen met de Rabobank dat kinderen leert omgaan met geld. Want een armoedeval gaat hoe dan ook komen en daar kunnen we nú samen al iets aan doen. Een ander mooi voorbeeld is  Stichting Eindhoven Vitaal: een samenwerking van bedrijfsleven en maatschappelijke partners waar Lumens ook deel van uit maakt, dat inwoners stimuleert tot meer bewegen en gezonder leven. Niet alleen goed voor de eigen fysieke én mentale gezondheid, maar het bijbehorende Fitcoins-spaarprogramma biedt ook de mogelijkheid om te sparen voor een ander.

Naast de dingen die er nu even niet meer zijn is er dus ook nog zoveel wél. Laten we hierop met elkaar nu de focus leggen. En laten we mensen vooral stimuleren om hun zorgen met ons te delen en zich te laten horen. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat mensen zich ook persoonlijk, vanuit hun eigen unieke context gehoord, erkend en gesteund voelen.

Jacqueline Vonk

Bestuurder Lumens

———————–

LAAT JE HOREN!

Bij Lumens werken allemaal mensen die je kunnen ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Hier vind je alvast een overzicht van diensten, websites en platforms. Neem gerust contact met ons op, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing: 040 219 33 00.

Ga naar Nieuwsoverzicht