Nieuws

RvT vergadering 30 oktober 2015

Tijdens de RvT vergadering op 30 oktober werd de heer Giel Pastoor benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Giel Pastoor is in het dagelijks leven directeur van het Parktheater in Eindhoven. In het kader van zijn introductieprogramma binnen de Lumens Groep zal hij de komende periode regelmatig een bezoek brengen op diverse locaties, activiteiten en maakt hij kennis met de OR en Cliëntenraad.

Daarnaast stond deze Raad van Toezicht vergadering in het teken van de transitie op basis van de nieuwe strategie van de Lumens Groep. Zoals de afgelopen periode ook alle teams binnen de Lumens Groep geïnformeerd zijn over “de stip op de horizon” en de wijze waarop we daarnaar toe werken wordt ook de Raad van Toezicht voortdurend op de hoogte gehouden van alle stappen die gezet worden.

De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in het gekozen transitieprogramma en
bijbehorende voorstel voor positionering van de Lumens Groep in het dynamische speelveld. Bovenal herkent de Raad van Toezicht de toegevoegde waarde voor de bewoners van de gemeenten. Op 27 november a.s. heeft de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en MT haar volgende strategiedag waar met elkaar wordt verkend welke stappen voor ons liggen in het kader van de transitie.

Ga naar Nieuwsoverzicht