Nieuws

Jaarverslag 2015 nu online!

Lumens was in 2015 volop in beweging. Een beweging waarvoor de basis al in voorgaande jaren is gelegd en waarop we in 2015 verder bouwden. Waar we vandaan komen, welke stappen we in 2015 hebben gezet en hoe we de toekomst in gaan lees je in ons jaarverslag. Daarnaast vind je in ons jaarverslag het jaarverslag van de Raad van Toezicht, onze verkorte jaarrekening 2015 en begroting 2016 terug. In de bijlagen zijn onder andere de jaarverslagen van de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Klachtencommissie opgenomen. Zo leggen we verantwoording af en maken we voor iedereen inzichtelijk hoe wij ons werk doen.

Je kunt het jaarverslag en de bijbehorende bijlagen eenvoudig online doorlezen op www.jaarverslaglumenswerkt.nl.

Ga naar Nieuwsoverzicht