Training voor agressieregulatie (12-16 jr.)

In deze training leer je op een andere manier te reageren in situaties waarin je boos wordt. Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en heb jij last van boosheid, woedeaanvallen of fysiek agressief gedrag? En wil jij daar vanaf? Geef je dan op voor de training agressieregulatie van Lumens.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt met jou en stellen we samen met jou een aantal doelen op. De doelen hebben betrekking op de specifieke trainingsonderdelen: boosheidscontrole, sociale vaardigheden en moreel redeneren.

Boosheidscontrole

Hoe beheers ik mijn boosheid? Hoe kan ik mijn impulsen beter controleren?
Leer je om je boosheid beter onder controle te houden (o.a. oplopen van frustraties en emoties leren herkennen, interne- en externe triggers herkennen) en andere manieren te vinden om je doel te bereiken.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden helpen je om op een andere manier je doel te bereiken. Het gaat dan over alles wat te maken heeft met omgaan met andere mensen. Zo leer je bijvoorbeeld iets te bespreken, om te gaan met een beschuldiging of je gevoelens te uiten.

Moreel redeneren

Hoe komt het dat je soms verkeerde keuzes maakt? Wat hoort wel en wat hoort niet (normbesef) Hierbij ga je met elkaar in discussie over verschillende sociale probleemsituaties (morele dilemma’s) en bespreek je mogelijke oplossingen en achterliggende redeneringen.

Data en locatie

Intakes: 26 maart en 2 april van 15.00-16.30 uur
Trainingen: 9 en 16 april, 7, 14, en 28 mei en 4 en 18 juni van 14.45-16.45 uur.
Zowel de intakegesprekken als de trainingen vinden plaats in Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven.

Trainer

Onze trainers en coaches zijn op gebied van agressieregulatietraining opgeleid door React Advies & Training. Voor meer informatie: klik hier. 

Wil je je aanmelden? Neem dan contact op via trainingensmw@lumenswerkt.nl

Totaaloverzicht Trainingen