Speelpraatgroep 9 – 12 jaar

Doelgroep

Kinderen van 9 tot 12 jaar die in sociaal-emotioneel opzicht vastlopen, die geen vriendjes (meer) hebben en geen zin hebben om naar school te gaan.

Doel

Het doel van de speelpraatgroep is het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zoals:

  • (oog)contact maken;
  • luisteren;
  • een gesprek voeren;
  • laten zien wat je voelt;
  • ontspannen in moeilijke situaties;
  • grenzen durven aangeven.

Duur en frequentie

8 bijeenkomsten van 5 kwartier.

Setting

Een groepsruimte in het werkgebied van Eindhoven.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten wordt gepraat, geoefend en gespeeld. De kinderen leren op een speelse manier nieuwe vaardigheden. Ook leerkrachten en ouders krijgen informatie en advies, zodat zij de kinderen kunnen ondersteunen in hun veranderingsproces.

Randvoorwaarden

Kinderen uit de gemeenten Eindhoven kunnen deelnemen aan deze training. Zij moeten worden aangemeld via de GGD, door een leerkracht of intern begeleider van de school.

Organisatie

De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen en wordt begeleid door een trainer van Lumens, die tevens de intake en de evaluatie doet.

Meer informatie/aanmelden

Patricia Bosman, Schoolmaatschappelijk Werker bij Lumens
via p.bosman@lumenswerkt.nl of 06 15 95 74 82

 

Totaaloverzicht Trainingen