Nieuws

Wethouders maken geldzorgen bespreekbaar

Met de campagne ‘In het rood’ van Brainport voor Elkaar vragen bekende Nederlanders, politici, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aandacht voor het tijdig bespreekbaar maken van geldzorgen.

“Niemand praat graag over geldproblemen, want er rust nog steeds een taboe op het onderwerp. De schaamte die mensen voelen wanneer ze moeten toegeven dat ze het (even) niet redden, is vaak groot. Toch is het niet iets om je voor te schamen, als je bedenkt dat er meer mensen wél geldzorgen hebben dan niet. En het is juist erg belangrijk dit zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken. Hoe eerder je hulp vraagt, des te sneller kun je weer financieel fit worden,” vertelt Wilmie Steeghs, wethouder Zorg, Welzijn en onderwijs uit Gemert-Bakel.

Wethouder Steeghs Gemert-Bakel
Wethouder Steeghs Gemert-Bakel, Jos de Regt schuldhulpverlener, Jacline de Kort Brainport voor Elkaar

Vroegsignalering schulden
In Valkenswaard bezoekt wethouder Mieke Theus het financieel spreekuur: “We zoeken doorgaand naar manieren om inwoners te steunen om financieel gezond te blijven. Zo  zetten we sinds 2021 in op de vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden. Aan de hand van signalen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of woningverhuurders benadert de gemeente Valkenswaard inwoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. We merken wel dat bewoners het toch vaak zelf eerst willen oplossen. Het vraagt een lange adem.”

De campagne ‘In het Rood’: maak geldzorgen bespreekbaar

Omgaan met de gevolgen van de inflatie
Inwoners zoeken vaak zelf naar manieren om zo goed mogelijk om te gaan met hun budget. “Het is moeilijk te zeggen of mensen door de hoge inflatie en stijgende energiekosten in moeilijkheden komen. Het ligt ook aan de keuzes die mensen maken. Misschien gaan ze niet meer naar de tandarts en redden ze het daarom financieel net wel. Daarnaast zijn de uitkeringen en toeslagen van de Belastingdienst dit jaar gestegen. Kortom: het is nog moeilijk om te zeggen wat de gevolgen zijn van de inflatie,” aldus wethouder Theus.

Vaak zijn twee tot drie gesprekken al genoeg
Jos de Regt, schuldhulpverlener bij Lumens, ziet in zijn werk dagelijks inwoners van Gemert-Bakel die het einde van de maand niet of maar net halen met hun budget. “Vaak kunnen we hen met 2 tot 3 gesprekken al verder helpen. Eerst zoeken we samen uit wat er precies aan de hand is. Daarna wordt ondersteuning op maat geboden en een aanpak waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Op die manier werken we preventief en weten ze wat ze in de toekomst zelf kunnen doen om financieel gezond te blijven.”

Preventie om financieel gezond te blijven
Nikki van Nes, sociaal raadsvrouw ondersteunt inwoners met informatie, advies en praktische zaken: “We vragen bijvoorbeeld samen toeslagen aan of schrijven brieven aan een instantie om een betalingsregeling te treffen. Ook maken we samen een aanpak waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Op die manier werken we preventief en weten de mensen die bij ons komen wat ze in de toekomst zélf kunnen doen om financieel gezond te blijven.”

Het begint al jong
Dat goed omgaan met geld ook onder jongeren hot topic is, horen we van Rana Oturak. “Alles is tegenwoordig online en op afbetaling te koop. Kaartjes voor festivals, telefoons, kleding en noem maar op. Door te kiezen voor achteraf betalen verlies je het zicht op je geld en dat is gewoon gevaarlijk. Je begint al met een of meerdere schulden en komt makkelijker in het rood.” Rana studeert social studies aan Fontys Hogescholen en werkt mee aan de chat op brainportvoorelkaar.nl waar inwoners hun vragen over geld kunnen stellen. “Dit is een laagdrempelige manier om hulp te vragen, op ieder moment van de dag. Hiermee spelen we specifiek in op de behoefte van jongeren.”

De rol van werkgevers
Ook werkgevers en HR-adviseur spelen een belangrijke rol in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen over geld. Diverse bedrijven in de regio besteden daarom extra aandacht aan geldzorgen op de werkvloer. Daarvoor maken zij gebruik van het programma ‘Financieel fit in Brainport’ dat het regionale bedrijfsleven samen met maatschappelijke organisaties ontwikkelde. In het programma worden leidinggevenden en HR-medewerkers getraind in het signaleren en het doorverwijzen naar de juiste hulp. De doelstelling van het programma is om bij de deelnemende bedrijven binnen 5 jaar het aantal loonbeslagen en medewerkers met financiële zorgen met minimaal 50% terug te dringen.

Ondersteuning nodig?
Inwoners met vragen of zorgen over geld, of schulden kunnen rekenen op de ondersteuning van onze sociaal raadslieden en schuldhulpverleners. Voor informatie met contact bel naar 040 219 3300 of mail naar info@lumenswerkt.nl. Voor een overzicht van de mogelijkheden in per gemeente kijk op de aanbodpagina.

Ga naar Nieuwsoverzicht