Jaarverslag 2023

JACQUELINE VONK (Bestuurder Lumens) KIJKT IN HAAR BESTUURSVERSLAG TERUG OP 2023:

 

In 2023 legden we intern de focus op het verder inbedden van de nieuwe organisatiestructuur. Het was een jaar waarin we veel leerden, in een open samenwerking en communicatie met elkaar, met inwoners en samenwerkingspartners. Een jaar waarin de inwoner centraal stond in ál onze processen en een jaar van grote netwerkontwikkelingen, waarin deze gedachte inmiddels integraal omarmd wordt bij alle beleidszaken die rondom de inwoner plaatsvinden.

Op 1 juli 2023 zijn salarissen fors gestegen. Deze stijging gebeurde niet geheel onverwachts, maar was dermate groot dat deze een forse aanslag op onze financiële reserves betekende. Gelukkig was Lumens gezond genoeg om klap op te vangen, maar dat kan maar één keer.

Naast loonkostenstijgingen werd Lumens net als iedereen ook geconfronteerd met een verzwaring van vaste lasten over de volle breedte, zoals energiekosten, kosten voor kantoorbenodigdheden etc. Dit alles betekent dat we extra voorzichtig met investeringen om moeten gaan om financieel gezond te blijven en om continuïteit in de sociale basis te kunnen blijven borgen.

De druk op het sociaal werk ten opzichte van de sociale vraagstukken die spelen is een stuk hoger geworden, wat extra aandacht vraagt op aantrekkelijk werkgeverschap. Werkgeluk en de zorg voor onze werknemers zal in 2024 dan ook aan de basis liggen van onze inzet.

Lumens is als netwerkorganisatie in 2024 steeds meer van belang. In 2023 hebben we een grote rol gespeeld in netwerkontwikkelingen die nu betekenisvol zijn en is onze netwerkpositie duidelijker geworden. In 2024 bouwen we hierop samen met onze maatschappelijke partners voort.

In het Bestuursverslag kun je lezen welke netwerken in 2023 een belangrijke rol hebben gespeeld, die in 2024 worden voortgezet.

Jaarrekening Lumens 2023

Bestuursverslag Lumens 2023

Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

Jaarverslag Klachtencommissie 2023

Jaarverslag Inwonersraad 2023

Hoofd en nevenfuncties Raad van Toezicht 2023

Hoofd en nevenfuncties Raad van Bestuur 2023

Wil je hierop reageren of wil je hierover graag een keer persoonlijk met mij in gesprek gaan? Misschien wil je graag voorgaande jaarverslagen inzien? Stuur dan een bericht naar managementassisent@lumenswerkt.nl.