Nieuws

‘HOODPROTECTORS’ STAAN VOOR VEILIGHEID IN EIGEN WIJK

In Eindhoven rees tot zo’n 3 jaar geleden de schade door vuurwerk de pan uit. De toenmalige burgemeester greep in en haakte Dynamo Jeugdwerk aan. In samenwerking met de Eindhovense jongeren ontstond zo ‘Hoodprotectors’. Hoodprotectors zijn jongeren tussen 15-20 jaar die gaan en staan voor veiligheid in hun eigen wijk. Zo dragen zij bij aan een veilige leefomgeving voor hun eigen vaders en moeders, broertjes, zusjes en vrienden en voorkomen zij inzet van handhaving en politie. Dit draagt weer bij aan een gevoel van privacy van buurtbewoners en het écht thuis zijn in je eigen wijk: een win-win situatie.

Dit jaar hebben zich in aanloop naar de jaarwisseling een recordaantal van 43 Hoodprotectors ingezet voor veiligheid in hun straten. Samen met 20 ambulante Dynamo Jeugdwerkers zijn zij 4 dagen voor oud en nieuw al gesprekken aangegaan met jongeren in hun wijken, omdat dan al vaak geëxperimenteerd wordt met vuurwerk. Dit heeft geresulteerd in een rustige aanloop naar én verloop van oudejaarsnacht, waarbij de schade slechts beperkt is gebleven tot een aantal incidenten.

DE KRACHT VAN JEUGDWERK DICHTBIJ

De jonge Hoodprotectors werken altijd in setjes van 2, met de ambulante jeugdwerkers als achterwacht. Zij doen hun eigen ronden, maar zijn voortdurend in contact met elkaar. Hierdoor hoeft de politie uitsluitend bij escalatie betrokken te worden. Dit is de afgelopen 3 jaar nog niet nodig geweest. Een regisseur van Dynamo Jeugdwerk en initiatiefnemer van ‘Hoodprotectors’ zegt hierover:

“De kracht van jeugdwerk dichtbij en de samenwerking met de jongeren in de wijken maakt een belangrijk verschil. Het is zo belangrijk dat de jeugdwerkers de wijk en inwoners kennen en in contact zijn met de jongeren én hun ouders! Samen weten we het al snel als er ergens iets aan de hand is en samen kunnen we hier laagdrempelig op handelen. Zo worden inwoners deel van de hele aanpak, dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving en kunnen zij samen met ons als jeugdwerkers ambassadeurs zijn van al onze Eindhovense wijken.”

Graag wil hij afsluiten met een dankwoord: “43 Hoodprotectors en 20 ambulante jeugdwerkers, met alle andere Dynamo Jeugdwerkers als back-up, gingen weer helemaal vol voor de stad deze jaarwisseling. Daar ben ik supertrots op en daar wil ik graag iedereen voor bedanken!”

Meer weten over Hoodprotectors of over Dynamo Jeugdwerk? Neem contact op met Fouad Arrabbany via f.arrabbany@dynamojeugdwerk.nl

 

Ga naar Nieuwsoverzicht