Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)

Terug naar overzicht

In Eindhoven e.o. voert Lumens de Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) uit. Dat wil zeggen dat onze professionals een coördinerende functie hebben in de regionale aanpak en trainingen, workshops en voorlichting geven aan andere professionals.

RAK brengt het onderwerp kindermishandeling structureel onder de aandacht. Dit doen we door, samen met verschillende organisaties, een sluitende aanpak te realiseren. Zowel bij het voorkomen en signaleren van kindermishandeling als bij het hulpverlenen en het beperken van de schade van kindermishandeling. Het betreft alle vormen van kindermishandeling, inclusief het getuige zijn van huiselijk geweld en vechtscheidingen.

Onze medewerkers trainen collega’s van andere organisaties op het gebied van aanpak kindermishandeling. Het aanbod bestaat uit basistraining; signaleren en het werken met de verbeterde meldcode, In gesprek met …. , Kinderen van gescheiden ouders, Hechting en Participatie van kinderen in de Verbeterde Meldcode.

De regionale aanpak kindermishandeling (RAK) is onderdeel van Lumens en ontwikkeld binnen een regionaal samenwerkingsverband, gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven.

Om een sluitende aanpak te realiseren heeft RAK diverse werkgroepen georganiseerd. Denk hierbij aan de ‘aandachtsfunctionarissen kindermishandeling’, de werkgroepen ‘Kinderen van Gescheiden Ouders’ en ‘LVB’, maar ook het ‘Samenwerkingsverband Hechting’.

In de groepen werken diverse organisaties samen, die  allemaal werkzaam zijn in de sociale basis en eerste en tweedelijns hulpverlening. Daarbij sluiten ook onderwijs, huisartsen en POH-jeugd GGZ aan, evenals de inhoudsdeskundigen van de gemeente Eindhoven.

Meer informatie lees je op de website van RAK.

Terug naar overzicht
Locatie
Eindhoven
Eindhoven