Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie

Terug naar overzicht

Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) ondersteunt slachtoffers van uitbuiting, hun naasten en professionals.

Wat is mensenhandel en uitbuiting?

Onder mensenhandel wordt verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Het feit dat de uitbuiting het doel is van deze acties maakt dat er sprake is van mensenhandel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier vormen van uitbuiting:

  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Orgaanhandel
  • Gedwongen bedelarij/strafbare feiten

Wat doet EMP?

De zorgcoördinatoren van EMP helpen slachtoffers en hun omgeving bij het vinden van passende hulp. Denk hierbij aan (crisis) opvang, contact met familie, het vertellen van het verhaal en ondersteuning bij juridische zaken. Ook adviseert en ondersteunt het expertisecentrum professionals in het begeleidingstraject van slachtoffers van mensenhandel.

Contact opnemen kan ook anoniem

Bel ons anoniem via: 040 219 3388. Of chat via de website.  Mailen kan ook: expertisecentrum-mp@lumenswerkt.nl

Terug naar overzicht