Nieuws

Bas Martens treedt aan als lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lumens heeft per 1 juli Bas Martens officieel benoemd als lid. Bas vervangt Barbara Geurtsen – van de Heuvel, die na de maximale zittingstermijn van 8 jaar de raad verlaat. We zijn Barbara zeer dankbaar voor haar grote en waardevolle bijdrage als toezichthouder in de afgelopen 8 jaar.

Bas Martens is bestuurs- en organisatiewetenschapper met een hart voor het sociaal domein. Momenteel bouwt hij als hoofd onderwijs bij de gemeente Utrecht samen met het onderwijsveld en hulpaanbieders aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Daarvoor werkte hij als organisatieadviseur en leidinggevende voor veel verschillende gemeenten en zorgaanbieders. Zo was hij kwartiermaker voor regionale organisaties, adviseerde hij colleges van burgemeester en wethouders en begeleidde hij vele samenwerkingsprocessen tussen gemeenten en hulpaanbieders.

Over zijn persoonlijke drijfveren achter zijn aantreden als RvT-lid bij Lumens zegt hij:

“Met een verstandelijk gehandicapte zus, Linda, heb ik van jongs af aan mogen ervaren dat we in Nederland voor elkaar klaarstaan en dat er een publiek domein is waar veel (in)formele hulp te vinden is. Tegelijkertijd heb ik ook ervaren dat je als kind en ouder verloren kunt raken in een systeemwereld. Mijn zus heeft het nu goed. Dat is niet iedereen gegund. Daarom zet ik me iedere dag in voor het sociaal domein. Ik vind dat iedereen die een steun in de rug nodig heeft, moet kunnen rekenen op liefdevolle hulp. Dat is precies de reden dat ik me met lef en liefde inzet voor inwoners en medewerkers. Doel is dat iedereen mee kan doen en zich gezien voelt.”

Bas kijkt er naar uit om bij te dragen aan de organisatieontwikkeling van Lumens en haar partnerschap met gemeenten.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur constateren met veel genoegen en vertrouwen dat met de komst van Bas Martens de ontstane vacature op een adequate wijze kon worden ingevuld. Het team RvT kan nu verder met de bestuurder en de organisatie werken aan het realiseren van de ingeslagen koers.

Voor meer informatie omtrent dit bericht kun je terecht bij Monique Staps via m.staps@lumenswerkt.nl

 

Ga naar Nieuwsoverzicht