Sterke Vrouwen groep

Doelgroep

Vrouwen die te maken hebben met geweld of de dreiging van geweld door hun (ex)partner en vrouwen die deze vorm van geweld hebben meegemaakt en daar nog last van hebben.

Doel

Deze training biedt deelnemers de gelegenheid:

  • ervaringen te delen en verwerken;
  • eigen gedragspatronen te leren (her)kennen;
  • te werken aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Duur en frequentie

De groep gaat, bij voldoende deelnemers, minimaal 2 x per jaar van start: 1 x in maart en 1 x in september 2018. Aanmelden voor de training in september kan tot 20 augustus 2018!

Setting

Een ruimte in Eindhoven.

Werkwijze

Groepsgesprekken, individuele opdrachten, oefeningen in kleine groepjes, creatieve opdrachten, lichaamsgerichte oefeningen. Thema’s die aan de orde kunnen komen, zijn:

  • achtergronden en gevolgen van huiselijk geweld;
  • klachten als gevolg van langdurige mishandeling;
  • overlevingsmechanismen;
  • zelfbeeld en zelfvertrouwen;
  • eigen grenzen, behoeften en wensen;
  • mogelijkheden en grenzen om het geweld te stoppen;
  • afhankelijkheid en autonomie.

Randvoorwaarden

Voorafgaand aan deelname maken de deelnemers in groepjes van 3 tot 4 kennis met elkaar, de begeleider en de werkwijze.

Organisatie

De groep heeft maximaal 12 deelneemsters en 1 begeleider.

Meer informatie/aanmelden

Locatie:
de Dommel, Bennekelstraat 131, Eindhoven
Voor deelname:
Annelies Verschuuren: 06 15 95 74 91 of e-mail naar a.verschuuren@lumenswerkt.nl

 

Totaaloverzicht Trainingen