Positief opvoeden voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar

Positief opvoeden voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar

Triple P training

Bij Lumens hebben we jarenlang een (Triple P) cursus gegeven voor ouders met kind(eren) in de leeftijd van 2 tot 12 jaar oud. Deze geeft je handvatten voor het stimuleren van de ontwikkeling van je kind. Ook leer je omgaan met negatief gedrag en krijg je handvatten die je in bijna elke situatie kunt gebruiken. In Eindhoven wordt de training momenteel gegeven door Omnia.

Voor wie is deze training?

Ouders met kinderen tussen 2-12 jaar

Inmiddels geven wij deze training dus niet meer. Maar onze pedagogisch ondersteuners zijn bekend met de inhoud van de Triple P methode en Positief Opvoeden. Deze methode vergroot de kennis, vaardigheden én zelfvertrouwen van ouders bij het positief opvoeden van kinderen tussen 2 en 12 jaar.

Heb je de cursus bij Omnia gevolgd en behoefte aan verdere ondersteuning? Of is een cursus toch niet helemaal passend voor jou en wil je toch advies? Dan kun je natuurlijk nog steeds bij onze pedagogisch ondersteuners terecht!

Wat je met Pedagogisch Ondersteuning kunt bespreken:

  • De band versterken tussen ouder en kind
  • Kinderen nieuwe vaardigheden leren
  • Goed gedrag bevorderen
  • Kinderen beter leren luisteren
  • Duidelijke regels stellen
  • Consequent zijn
  • Snel en duidelijk reageren op ongewenst gedrag

Werkwijze

Onze pedagogisch ondersteuners zijn met name bezig met taalstimulering en daaraan verbonden opvoedvragen. Je kunt ze bellen als je vragen hebt die te maken hebben met de opvoeding van je kind(eren). Soms is een telefoontje voldoende en soms ga je, in overleg met de pedagogisch ondersteuner een kort traject in. Samen maak je dan een plan van aanpak met doelen die je wilt behalen.

Meer info

Voor de cursus Positief Opvoeden kun je als Eindhovenaar terecht bij Omnia. Kom je graag in contact met een pedagogisch ondersteuner van Lumens? Neem dan contact op met Laila Bouayachi.

Laila Bouayachi

Laila Bouayachi

Pedagogisch ondersteuner

Mail voor meer info
Totaaloverzicht Trainingen