Op school: OKÉ! of O JEE! Helpende en niet helpende gedachten voor kinderen van 8 – 12 jr

Met de training OKÉ! en OH JEE! willen we kinderen van groep 5 t/m 8 laten kennismaken met helpende en niet helpende gedachten. Daarbij willen we hen bewust maken van het feit dat deze gedachten invloed hebben op hun gevoel, maar vooral ook dat ze hier zelf invloed op hebben: kinderen zijn zelf in staat om positieve gedachten in te zetten, waardoor ze zich fijner zullen voelen en zich staande kunnen houden in verschillende situaties in hun leven.

Doelgroepen
Kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 5. De methodiek wordt op maat aangepast naar de leeftijdsgroep. Voor groep 5 & 6 vertalen we de werkwijze naar zogenaamde ‘wolk- en baksteengedachten’. Voor groep 7 & 8 visualiseren we middels ‘Anne en Klaas’.

Werkwijze groep 5 & 6
OKÉ! of O JEE! de wolk-en baksteengedachten. Tijdens de training wordt het verband toegelicht tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag. Uitgelegd wordt welke gedachten helpend zijn en welke niet helpend. We maken dit visueel en aansprekend met een wolk en een baksteen en daarbij de uitroepen OKÉ! of O JEE!

De training is interactief. Met een werkblad wordt tijdens de les met elkaar geoefend. Samen schrijven we verschillende wolk- en baksteengedachten op en gaan we op zoek naar voorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden wordt aan de kinderen gevraagd hoe ze zich voelen als ze bepaalde gedachten hebben. Bijvoorbeeld bij de OH JEE! gedachte ‘Ik kan het niet’, hoe voel je je dan? Heb je dan een positief gevoel om ergens aan te beginnen? En hoe gaat dit als je een OKÉ! gedachte inzet, bijvoorbeeld ‘Ik kan het en ik ga ervoor!’ Hoe begin je dan aan een opdracht? Hun eigen helpende gedachten worden op een mooie wolksticker geschreven en op hun tafeltje geplakt. Zo hebben ze deze altijd bij de hand.

Naast de stickers en werkbladen kunnen we spelelementen toevoegen als drukknoppen: digitale knoppen die de geluiden OKÉ! of O JEE! laten horen. En kartonnen kroontjes met daarop OKÉ! of O JEE! , waarmee de kinderen elkaars wolk- en baksteengedachten kunnen zien, herkennen en benoemen.

Werkwijze groep 7 & 8
OKÉ! of O JEE! Anne en Klaas. We maken hier de werkwijze visueel en aansprekend met voorbeelden op plaatjes van Anne en Klaas en gebruiken daarbij ook de uitroepen OKÉ! En O JEE! We vragen de kinderen als eerste om te kijken wat hen opvalt en leggen uit dat ze twee kinderen zien: Anne en Klaas.

De situatie is bij beiden hetzelfde: ze komen een hond tegen. De omstandigheden zijn wel anders: de een komt de hond tegen in een park en de ander op straat, maar de beginsituatie (de hond) is hetzelfde. Vervolgens vragen we wat Anne zal denken en wat Klaas zal denken. Je legt uit dat deze gedachten voort kunnen komen uit eerdere ervaringen. Of ze bijvoorbeeld honden gewend zijn of ooit een nare ervaring hebben gehad met een hond. Dit beïnvloedt namelijk je gedachten over iets.

De volgende stap is, hoe voelt Anne zich en hoe voelt Klaas zich? Waar merk je dat aan/waar maak je dat uit op? Wat doet Anne en wat doet Klaas? We leggen uit dat de manier waarop je over iets denkt invloed heeft op hoe je je voelt en hoe je vervolgens handelt. Dan leggen we de link: wat zou de ander kunnen leren van jou en Anne? Wat zou hem kunnen helpen om minder negatief te denken/voelen?

Voordelen voorlichting in klas:

  • Leerkrachten houden zicht op het welzijn van kinderen en kunnen hen ondersteunen d.m.v. de werkbladen en de tools.
  • Kinderen leren dat het heel normaal is om soms niet helpende gedachten te hebben, andere kinderen uit de klas hebben dit immers ook(herkenning).
  • Kinderen kunnen elkaar helpen.
  • Bewustwording op een interactieve manier.

Deze aanpak heeft zich in de groepen 5 t/m 8 inmiddels ruimschoots bewezen: kinderen die faalangstig en onzeker zijn worden hiermee verder geholpen, maar de werkwijze werkt ook preventief. Vaak hangen de kinderen de tekening op hun kamer, omdat ze graag herinnerd worden aan wat ze geleerd hebben.

Neem voor meer informatie contact op met:
Annemarie de Haan
School- en jeugdmaatschappelijk Werk van Lumens
06 527 40 947
a.d.haan@lumenswerkt.nl

 

 

Totaaloverzicht Trainingen