Alles op z’n kop…ik blijf rechtop!

Alles op zijn kop…ik blijf rechtop! is een lotgenotentraining voor kinderen van 9-12 jaar van wie de ouders gaan scheiden.

Werkwijze

In zes bijeenkomsten van anderhalf uur leren kinderen omgaan met de situatie van de scheiding. Ze delen hun verhaal met elkaar en leren dat zij er niet alleen voor staan. Ze gaan aan het werk met voorleesmateriaal, werkbladen, videofragmenten en spelvormen. Ook is er ruimte voor ontspanning en aandacht voor wat thuis goed gaat. Na zes weken volgt een evaluatiegesprek met de kinderen en de ouders.

Voor deelname is toestemming van beide gezaghebbende ouders/verzorgers nodig. Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Wanneer er zes aanmeldingen nieuwe aanmeldingen zijn, start er een nieuwe groep.

Informatie en aanmelden

Aanmelden via: jmwveldhoven@lumenswerkt.nl

of via de trainers:

Laura van Nispen: 06 113 22 012

Ilja Vervoort: 06 305 42 028

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Totaaloverzicht Trainingen