Nieuws

Sociale markt Opvoeden & Opgroeien: een sterke en bekende sociale basis

26 september, Eindhoven, Dynamo

Tijdens de eerste sociale markt Opvoeden & Opgroeien ontmoeten leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals uit de sociale basis elkaar. Het doel is om de sociale basis meer bekendheid te geven onder andere bij WIJeindhoven en de SPIL-centra.
Wat is dat, de sociale basis?

De sociale basis is voor en van iedereen, is beschikbaar voor iedere Eindhovenaar en is dus niet gericht op een specifieke doelgroep. Centraal in de sociale basis staat het versterken van de inwoners en het vergroten van onderlinge betrokkenheid. Samenwerking tussen de bestaande voorzieningen is een voorwaarde om dit te laten slagen. Gemeente Eindhoven richt zich sinds 2016 op het versterken van de opvoed- en opgroeiondersteuning. De hulpvragen van ouders en kinderen staan voorop. “We willen af van het problematiseren en medicaliseren van opvoeden.

Opvoeden hoort er gewoon bij, maar dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat.

 

Vragen stellen over opvoeding en hulp inroepen, al dan niet tijdelijk, is bij het grootbrengen van je kind eigenlijk heel normaal. Het is voor kinderen en ouders veel fijner als ze met hun vragen in de buurt terecht kunnen, bij het SPIL-centrum bijvoorbeeld.” Aldus Liesbeth Hegge, projectmedewerker bij Lumens.

SPIL-centra en WIJeindhoven

SPIL staat voor SPelen-Integreren-Leren. Een SPIL-centrum is een plek in de wijk waar kinderen veilig terecht kunnen voor onderwijs, opvang, opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg en leuke (buitenschoolse) activiteiten. Generalisten van WIJeindhoven verwijzen mensen naar de juiste hulp of ondersteuning. In 2016 startte op initiatief van gemeente Eindhoven de thematafel Opvoeden & Opgroeien. Eén van de taken is om de sociale basis bekend te maken bij de SPIL-centra en de generalisten van WIJeindhoven. De sociale markt is één van de initiatieven waarmee de thematafel bekendheid van de sociale basis realiseert.

Er is behoefte aan samenwerking en het delen van kennis

Dit jaar wordt de sociale markt Opvoeden & Opgroeien voor het eerst georganiseerd door de coördinator thematafel Opvoeden & Opgroeien, Lumens, SKPO, SALTO en WIJeindhoven. “Elf organisaties laten zien wat zij doen. Naast dat ze hun aanbod presenteren en met mensen in gesprek gaan, geven ze workshops. Het allerbelangrijkste is dat deze organisaties, professionals, SPIL-centra en WIJeindhoven elkaar kunnen vinden, zodat ze de inwoners zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Volgend jaar komt zeker een tweede editie. Er is een grote behoefte aan samenwerking en het delen van kennis!”, zegt coördinator Opvoeden & Opgroeien, Yvonne van der Ven.

Ga naar Nieuwsoverzicht